¸33. NEDJELJA KROZ GODINU – POSVETA ŽUPNE CRKVE

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

       TRIDESET I TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
14.studeni  2021.

33. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00  
Senkovac        09:30  
Slatina             11:00   

 

 POSVETA ŽUPNE CRKVE
15.studena  2021.

Sv. Albert Veliki

 Slatina              18:00

 

+ Stipo i Dragica Ivoš

 

16.studena 2021.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+ ZaStjepan Urban

 

17.studena  2021.

Sv. Elizabeta Ugar.

 

Grabić                11:00

Slatina                18:00

 

Za sve žive i preminule iz sela

Tomo Žagar

18.studena  2021.

Sv. Posveta bazilike sv. Petra

Slatina                18:00

 

+ Aniica i Anto Jukić

 

19.studena 2021.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Stpo i Dragica Ivoš

 

20. studena  2021.

svagdan

 

 

Slatina                08:00

Grabić               18:00

             

        

+Mara i ob. Vresk

Za duše u čistilištu

 

21. studena 2021.

KRIST KRALJ

 

Slatina                08:00 + Borislav Tubić
 

Senkovac          09:30       

 

+Franjo i Jana Cuković, Anđela i Mara Strupar
Slatina               11:30                 

ŽUPNA

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti:F. Bošnjak, D. Matančić i F. Cota

Vjeronauk: Prvopričesnici u srijedu u 16:00, Krizmanici u petak u 16:00.

Vjeronauk u Senkovcu u subotu u 10:30.