Prvopričesnici

“I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: «Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!» I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: «Pijte iz nje svi!»”

Iz Evanđelja po Mateju 26,26-27

prvo

I ove godine djeca trećega razreda iz naše župe po prvi puta su primili sakramente ispovijedi i pričesti. Na taj su način postali još bliži Isusu te razvili u sebi onu milost koju su primili na krštenju. Molimo za njih da zauvijek ostanu Isusovi prijatelji i vjerni članovi Crkve.
Donosimo popis njihovih imena i nekoliko fotografija sa slavlja.

1. Anamarija Albot
2. Laura Bijelić
3. Kata Bilić
4. Samantha Biškupović
5. Dominik Boronjek
6. Patricija Brdarić
7. Mirela Bukvić
8. Mihael Filković
9. Adriano Gencer
10. Leon Grgić
11. Nives Halužan
12. Dario Jukić
13. Ante Jukić
14. Barbara Jurišić
15. Gabrijel Jurišić
16. Monika Jurišić
17. Matea Klement
18. Veronika Knežević
19. Matea Kožić
20. Viktor Lovrić
21. Daria Ljubas
22. Ana Marija Sertić
23. Robert Marinković
24. Iva Marković
25. Marko Martinčević
26. Martina Miličić
27. Antonio Minauf
28. Karlo Mumlek
29. Marko Nikić
30. Sara Orban
31. Mateo Perčić
32. Dino Primorac
33. Gabriela Puljić
34. Marko Rastija
35. Helena Šantalab
36. Luka Šokac
37. Mariana Šomođi
38. Ivan Špoljarić
39. Petar Telišman
40. Marin Tokić
41. Ana Zagorac
42. Marin Zdelar
43. Dominik Zlatunić
44. Tomislav Živko