Krizmanici

“Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!”

Iz Poslanice Rimljanima 5,22-23.25

I ove godine naša se župa priprema za slavlje sakramenta Potvrde. Kroz školski i župski vjeronauk te dolazak na svete mise, krizmanici se pripremaju da postanu zreli vjernici i kršćanski svjedoci. Raspored dolaska na ispit za krizmu (ispit se održava u župnom uredu u Strossmayerovoj ulici):

PONEDJELJAK (16.04)
16.00 sati

Benjamin Alinčić
Matea Jukić
Ivana Miličić
Toni Paunović
Robert Sudec
Ana Vukelić

17.30 sati
Mateo Balint
Antonio Prpić
Simon Matišić
Antonio Petak
Katarina Rešetar

UTORAK (17.04)
16.00 sati

Vlatka Batur
Matej Cvetić
Tomislav Jaković
Mateo Đeri
Marija Rastija
Katarina Turk

17.30 sati
Ana Benković
Borna Boban
Martina Drokan
Melita Ostrunić
Sara Premec

SRIJEDA (18.04)
16.00 sati

Marinko Bilić
Sara Cibok
Elio Kuraja
Siniša Prevendar
Filip Medved
Dominik Drokan

17.30 sati
Kristina Boljevac
Hrvoje Jurišić
Dominik Mak
Matea Minauf
Viktorija Košćak
Johana Filković

ČETVRTAK (19.04)
16.00 sati

Dario Butka
Valentina Butka
Melany Kondres
Mateo Kroupa
Antonio Rastija
Lorena Tomašević

17.30 sati
Stjepan Cota
Ivana Jukić
Josipa Jukić
Antonia Nađ
Igor Tomić
Hrvoje Vilček

PETAK (20.04)
16.00 sati

Zdravko Klement
Marko Kušen
Mateo Kuzmić
Josipa Lokner
Franjo Martinović
Vanesa Rančak

19.30 sati
Ana Derdić
Ivan Javor
Kristina Nekić
Monika Šokac
Augustin Taradej

SUBOTA (21.04) – u kapelici u Senkovcu
12.00 sati
– MARKOVO, MEDINCI, GRABIĆ
13.00 sati – SENKOVAC

 

Download (PDF, Unknown)

Download (PPT, Unknown)

Download (PDF, Unknown)