Povijest župe

Iz Spomenice župe

 

 

       Dana 22. lipnja 2003. godine papa Ivan Pavao II., prilikom posjeta Banja Luci, proglasio je blaženim slugu Božjega Ivana Merza. Istoga dana mons. Antun Škvorčević, požeški biskup, dekretom br. 1094/2003., osniva novu župu u gradu Slatini povjeravajući je zaštiti bl. Ivana Merza. Time ova župa postaje prva župa u Hrvatskoj i svijetu koja u svome titularu nosi ime novoproglašenog blaženika.

*

       Župa je nastala odvajanjem jedog dijela teritorija župe Sv. Josipa. Popis naselja i ulica koji tvore novu župu navedeni su niže u presliku dekreta. Prve četiri godine župom upravlja mons. Vladimir Škrinjarić, župnik župe sv. Josipa u Slatini kao privremeni upravitelj nove župe. Matične knjige i ostala župna dokumentacija vode se posebno za novoosnovanu župu. Pastoralni programi i ostale djelatnosti ostaju zajedničke, zbog čega do vjernika nije dublje prodrla svijest o postojanju nove župe.

*

       Odmah nakon osnutka, pristupilo se planiranju gradnje nove župne crkve i pastoralnog centra. Odlučeno je da prostor za gradnju nove crkve bude na prostoru nekadašnjeg stočnog sajma u centru grada. Grad Slatina osigurao je da župa dobije u vlasništvo navedeno zemljište. Prostor se, geografski gledano, nalazi u sredini župe.

*

       Dana 09. srpnja 2007. godine, dekretom broj 1011/2007., požeški biskup mons. Antun Škvorčević, za upravitelja župe imenuje vlč. Ivicu Razumovića, župnika župe Kraljice Svete Krunice u Cabuni. Imenovanjem novog župnika vjernici postaju svjesniji svoje pripadnosti novoj župi. Svete mise održavaju se u privremenom prostoru mjesnog doma u ulici Ive Tijardovića koji je grad Slatina prepustio župi na korištenje. Privremeni prostor župnog ureda nalazi se u obiteljskoj kući u ulici J. J. Strossmayera koju je vlasnica Slava Arambašić, otišavši u starački dom, prepustila župi na korištenje.

*

      Dekretom požeškog biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčević, od 30. lipnja 2012. br. 928/2012., razriješen je uprave Župe Bl. Ivana Merza – Slatina vlč. Ivica Razumović, a istoga dana, dekretom br. 949/2012. novim župnikom imenovan je Nikola Jušić, kanonik Stolnog kaptola sv. Petra apostola. Primopredaja župe obavljena je prema Dekretu 17. kolovoza u prisutnosti Msgr. Vladimira Škrinjarić, dotadašnjeg dekana i vlč. Dražena Akmačić, župnika župe Uznesenja Bl. Dj. Marije – Nova Bukovica, te članova pastoralnog i ekonomskog vijeća: Ivan Vučinac, Višnja Kajzer, Đuro Matovina i Tomislav Boban. 19. kolovoza novi je župnik Nikola Jušić položio Ispovijest vjere i uveden je u upravu župe po Msgr. Josipu Devčić, prepoštu Stolnog kaptola Sv. Petra apostola u Požegi. Novi je župnik rođen u Buku 6.12.1953. godine u obitelji Milana i Dragice r. Filipović. Zaređen je za svećenika 24.06.1979. u Zagrebu, po nadbiskupu Franji Kuhariću.