Župa danas

OPĆI PODACI

Župa Bl. Ivana Merza obuhvaća zapadni dio grada Slatine te naselja Novi Senkovac, Markovo, Medinci, Grabić i Ivanbrijeg. Granica koja dijeli dvije gradske župe ide od groblja preko potoka Javorice, tržnice do ulice Vladimira Nazora koja većim dijelom pripada našoj župi (lijevom stranom od tržnice, a desnom stranom od željezničkog prijelaza). Popis svih ulica naveden je u Dekretu o osnutku župe koji se nalazi u izborniku Povijest župe. Do 1952. godine naselja Novi Senkovac, Medinci i Grabić pripadali su župi Sopje.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području župe boravi oko 5500 stanovnika.

Trenutno je u župskoj evidenciji upisano 4433 župljana od čega 2151 muškaraca i 2283 žena. Od upisanih župljana privremeno je odsutno (najčešće zbog rada u inozemstvu) 207 osoba. Broj obitelji je 1440 što znači da je prosjek osoba po obitelji 3,1 člana.

Prosjek starosti prikazan je slijedećim grafikonom:

do 11g 11 do 22g 22 do 33g 33 do 44g 44 do 55g 55 do 66g iznad 66g
MUŠKARCI  232  341  269  238  307  234  201
ŽENE  226  273  275  257  325  240  307
UKUPNO  458  614  544  495  632  474  508

Prikazana statistika obuhvaća 84% župljana za koje postoje podaci o datumu rođenja. Iz navedenoga se vidi da naša župa ima relativno mladu dobnu strukturu stanovništva.

OSTALI PODACI ZA 2011. GODINU

Krštenih: 44
Umrlih: 48 (iz naše župe 45)
Vjenčanih: 6
Prvopričenika: 63
Krizmanika: 68

Od 48 umrlih 16 ih nije primilo sakrament ispovijedi prije smrti. To je veliki pomak u odnosu na prethodne godine budući da je dvoje od troje umrlih primilo sakramente, ali vjerujem da podatak može biti još i bolji.
Razlika krštenih i umrlih je -1 što znači da naša župa stagnira po broju vjernika. Izuzetno je mali broj vjenčanja.

se u fazi izgradnje crkve i pastoralnog centra koji će biti smješteni na prostoru sadašnjeg stočnog sajma. Zemljište se nalazi u vlasništvu župe. Projektna dokumentacija je izrađena, građevinska dozvola dobivena, a za izvođaća radova izabrana je tvrtka Nexe iz Našica. Sa gradnjom ćemo započeti kada osiguramo barem jedan dio sredstava. Za sada treba podmiriti dug za projekte bez čega ne možemo krenuti u izgradnju.

ŽUPSKA VIJEĆA

U župi djeluje Ekonomsko vijeće koje ima zadatak pomagati župniku oko upravljanja župnom imovinom svojim prijedlozima. Također imaju pravo uvida u financijsko poslovanje župe. Članovi Župskog ekonomskog vijeća su:
1.    Tomislav Boban
2.    Branko Jurlina
3.    Višnja Kajzer
4.    Đuro Matovina
5.    Ivan Vučinac

Radi lakše provedbe izgradnje crkvenih objekata, u župi je ustanovljen i Odbor za gradnju. Njihovi članovi su:
1.    Ivan Kukuljan
2.    Mato Miličić
3.    Tomislav Rastija
4.    Ivan Roštaš

U župi djeluje i pastoralno vijeće koje pomaže župniku u svim poslovima osim financijskim kao što su: bogoslužje i sakramenti, karitativno djelovanje, vjeronauk i kateheza itd. Njihov prvotni zadatak je da budu praktični vjernici te svojim životom drugima pružaju svjedočansvo, a onda nastoje na različite načine i okupiti vjernike. Članovi vijeća su:
1.   Dario Vrbaslija
2.   Višnja Kajzer
3.   Zora Drokan
4.   Vladimir Jelenčić
5.   Josip Gebaj
6.   Anica Lukač
7.   Bogumila Jaković
8.   Mitar Jaković
9.   Stjepan Srednoselac
10.  Gordana Medved
11.  Blanka Podobnik

NASELJA U ŽUPI


SLATINA

Grad Slatina smješten je u slavonskom dijelu Podravine u Virovitičko-podravskoj županiji. Nalazi se na magistralnoj cesti koja vodi od Varaždina prema Osijeku. U pisanim se dokumentima prvi put spominje 1297. godine pod imenom Zalathnok. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 10152 stanovnika. Grad je smješten na sjevernim obroncima Papuka i pruža se prema ravnici rijeke Drave.

Župa Bl. Ivana Merza obuhvaća zapadni dio grada. Prema trenutnoj evidenciji tu se nalazi 3829 župljana raspoređenih u 1199 obitelji. Većina stanovništva doseljena je iz susjednih župa (Sopje, Nova Bukovica, Sladojevci, Voćin). Također ima i veći broj obitelji doseljenih iz Vojvodine te Bosne i Hercegovine, a određeni je broj i starosjedilaca.


NOVI SENKOVAC

Na cesti koja vodi od Slatine prema Donjem Miholjcu smjestilo se naselje Novi Senkovac. Nastalo je 1942. godine doseljavanjem stanovnika iz zagorskih krajeva. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje ima 299 stanovnika većinom staračke dobi. Prema trenutnoj evidenciji naselje ima 310 župljana raspoređenih u 100 obitelji. Godine 1992. sagrađena je kapelica Sv. Bartola u kojoj se redovito svake nedjelje služi sveta misa.


GRABIĆ

Naselje je smješteno na odvojku ceste koja vodi od Slatine prema Sopju. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 122 stanovnika. Prema župskoj evidenciji, u naselju trenutno živi 129 župljana raspoređenih u 37 obitelji. Većina župljana porijeklom je iz zagorskih krajeva. Nastankom samostalne države Hrvatske stvorili su se uvjeti za izgradnju kapelice koja je posvećena Sv. Elizabeti. U njoj se redovito služi sveta misa svake subote navečer.


MARKOVO

Naselje je smješteno na cesti koja vodi od Slatine prema Sopju. Nastalo je 2001. godine odvajanjem od naselja Medinci. Prema popisu stanovništva 2011. godine, naselje ima 129 stanovnika. Prema župskoj evidenciji, u naselju žive 127 župljana u 34 obitelji. Stanovništvo je po starosti relativno mlado ili u zreloj dobi. Vjernici su porijeklom uglavnom iz nekadašnjih naselja u dolini Drave, a ima nešto i doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Budući da u selu nema kapelice, sveta misa održava se jednom godišnje kod križa na blagdan Sv. Marka Križevčanina.


MEDINCI

Na cesti od Slatine prema Sopju nalazi se naselje Medinci. Prema popisu iz 2011. naselje ima 201 stanovnika. Prema župskoj evidenciji, u naselju se nalazi 136 vjernika u 47 obitelji. Većina župljana je doseljena iz Bosne i Hercegovine te Vojvodine. U selu nema kapelice, a sveta misa se služi jednom godišnje u mjesnom domu na blagdan Rođenja Sv. Ivana Krstitelja.


IVANBRIJEG

Naselje se nalazi na odvojku ceste koja vodi od Slatine prema Voćina. Prema popisu iz 2011. naselje ima 29 stanovnika. Prema župskoj evidenciji, trenutno u njemu živi 33 stanovnika u 12 obitelji. Stanovništvo je starosjedilačko. U selu se nalazi toranj posvećen Sv. Ivanu Nepomuku. Sveta misa služi se nekoliko puta godišnje.