15. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

        PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
11.srpnja  2021.

15. NEDJELJA KROZ GODIN

Slatina             08:00 + Ftanjo Fickuš
Senkovac        09:30  + Za duše u čistilištu
Slatina              11:30

 

Župna ( + Janko Dolčić)

 

12.srpnja  2021.

svagdan

 Slatina              19:00

 

Za duše u čistilištu
13.srpnja 2021.

Gospa Bistrička

 

Slatina              19:00

 

Za zdravlje Sanele Barišić

 

14.srpnja   2021.

Sv. Kamilo

Slatina                19:00

 

+ Ivo Samarđić
15.srpnja 2021.

Sv. Bonaventura

Slatina                19:00

 

+ Dragutin Čihal

Klanjanje presvetom Sakramentu

16. srpnja 2021.

Gospa Karmelska

 

Slatina                19:00

 

+ Jozo Dunđer

 

17.srpnja  2021.

svagdan

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00       

             

        

+ Vesna Medved

+ Na nakanu

18.srpnja 2021.

16. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Juro Jukić
Senkovac          09:30  + Andrija Fotez
Slatina                11:30 ŽUPNA

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: Maroševič: Gabrijel, Danijel, Mihael

Sabiranje financijske pomoći za Mladu Misu vlč. Viktora

Mladma misa u našoj Župi 25.7. 2021. Roditeljski blagoslov u 10 sati u roditeljskoj kući, sv. Misa u 11:00. Prije Mlade Mise trodnevnica 22.7; 23.7.; 24.7. Bit će prilika za sv. Ispovijed svaku večer.