17. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

              SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
25.srpnja  2021.

17. NEDJELJA KROZ GODIN

Sv. Jakov ap.

MLADA MISA

Slatina             07:00 + Đuro Poje
Senkovac         
Slatina              11:00

 

 Mlada misa  vlč. VIKTORA JAKOVIĆ Župna

 

26.srpnja  2021.

Sv. Joakim i Ana

 Slatina              19:00

 

+ Anica i Josip Tomašević
27.srpnja 2021.

Sv. Klement Ohridski

 

Slatina              19:00

 

+Ivan Kruljac

 

28.srpnja   2021.

svagdan

Slatina                19:00

 

+ Jana Mareković i Roditelji
29.srpnja 2021.

Sv. Marta

Slatina                19:00

 

+ Jozo Turić

 

30. srpnja 2021.

svagdan

 

Slatina                19:00

 

+ Ilija Zlatunić

 

31.srpnja  2021.

svagdan

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić               

             

        

Na čast Duhu Svetom ( Majer)

Nema mise

1.kolovoza 2021.

18. NEDJELJA KROZ GODINU

MLADA MISA

 

Slatina                08:00 + Ob. Hamš
Senkovac           09:30 +Franjo Artić i ob. Škorak
Slatina                11:30  Župna ( + Ljubica Pović i ob. Mijatović i Cvijanović

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: N. Nemet, M. Krmpotić i F. Pugar

Mladomisnik će svaku večer dijeliti Mladomisnički blagoslov iza svete Mise.