24. NEDJELJA KROZ GODINU

                   ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                    DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
11.rujna 2022.

24. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 + Franjo Fickuš
Markovo        09:30  

+ Marko Virovac

 

Slatina              11:30

 

 

ŽUPNA

 

 

12.rujna 2022.

Presveto Ime Marijino

Slatina              19:00

 

 + Katarina i Mile Tomičić

 

13.rujna 2022.

Sv. Ivan Zlatousti

 

 

Slatina            19:00

 

+ Manda i Marko Jurišić
14.rujna  2022.

Uzvišenje sv. Križa

 

Slatina              19:00

 

Na nakanu
15.rujna  2022.

Gospa Žalosna

 

Slatina                19:00

 

+ Na nakanu
16.rujna 2022.

Kornelije i Ciprijan

 

Slatina               19:00

 

+Petar i Ivka Jurišić

 

17.rujna  2022.

Robert Belarmin

Slatina              08:00 

   

Grabić              19:00       

             

        

+ Ob. Kuprešak

 

+ Anđe i Pavo Tomić

 

 

18.rujna 2022.

25. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30   

 

 

 

+ Juraj Marković

+Franjo Šantalab

ŽUPNA 

 

 

 

Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: F. Bošnjak, I. Pavin, F. Pugar

 

Ispovijed djece za početak školske godine:

   -12. 9. u 17:45   7. razred

  1. 9. u 17: 45 5. i 6. razred
  2. 9. u 17:45 4. razred

RASPORED VJERONAUKA:

  1. razred svaki drugi utorak u 12:00 kad su druga smjena.

Od 5. – 7. razreda svaki drugi četvrtak u 16:00 sati

  1. razred svaki petak u 16:00.

Hodočašće u Mariju Bistricu 8. listopada,, cijena 100 kn.