31. NEDJELJA KROZ GODINU

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

          TRIDESET I PRVA  NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
31.listopada  2021.

31. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Juraj Marković
Senkovac        09:30 + Mara, Tomo i ob. Vresk
Slatina             11:30   

 

 ŽUPNA ( + Danijel Kušan)
1.studena  2021.

Svi Sveti

 

 Slatina              08:00

Senkovac          10:00

Slatina               15:00

 

+ Đorđe Jaković

+ Jaga Lešković

Župna ( na groblju)

2.studena 2021.

Dušni dan

 

 

Slatina              08:00

Grabić              09:30

Ivanbrijeg        12:00

 

+ Terezija i Janko Eršetić

Na nakanu sv. Oca

Za sve vjerne preminule

3.studena  2021.

svagdan

 

Slatina                18:00

 

Za duše u čistilištu
4.studena  2021.

Sv. Šimun i Juda

Slatina                18:00

 

 

+ Janja i Juro Jukić

Klanjanje Presvetom Sakramentu

 

5.studena 2021.

svagdan

Slatina                18:00

 

 

+ Josip Pintarić

Biblijska grupa

 

6. studena  2021.

svagdan

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

             

        

+Na nakanu

Za duše u čistilištu

7. studena 2021.

32. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Dragutin i Ana Derdić
 

Senkovac          09:30       

 

+ Slava Matić
Slatina               11:30                ŽUPNA ( + Milena Kokorić)

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO

Dežurni ministranti: Jakovići

Vjeronauk Prvopričesnici u četvrtak u 16:00 sati

Vjeronauk Krizmanika u petak u 16:00 sati

Vjeronauk u Senkovcu u subotu u 10:30.

Milostinja za Misije u kutiju pod korom.

Blagoslov grobova neće biti pojedinačno, nego zajednički iza svete mise na groblju u Slatini.

  1. studena Posveta župne crkve bl. Ivana Merza.

Kolači – suhi.

Bit će samo jedna sveta Misa i to u 11:00 sati.