ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                       PRVA NEDJELJA KORIZME ( ČISTA)

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
6.ožujka 2022.

1.Nedjelja Korizme

(Čista)

 

Slatina            08:00 +Marija i Josip Matovina
Senkovac          09:30 + Stjepan i Jalža Pugar i Marijan Bolta
Slatina             11:30

 

 ŽUPNA 

 

 

7.ožujka 2022.

svagdan

 

 Slatina              18:00

 

+Dragan i Ob. Oreški
8.ožujka 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

 

Križni put

Na nakanu ( Telišman)

 

9.ožujka 2022.

Svagdan – kvatre

slatina              18:00

 

+ Branko, Josip i Anica Jurlina

 

10.ožujka  2022.

svagdan

Slatina                18:00

 

+Ob. Belačić, Josip i Martina Bunić

Klanjanje Presvetom

11.ožujka 2022.

svagdan – kvatre

Slatina                18:00

 

 

 

Križni put

+ Andrija,Anica, Ilija i Marica Crvenka

Biblijska grupa

 

12.ožujka  2022.

svagdan

 

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

 

             

        

+ Za duše u čistilištu

+ Na nakanu

13.ožujka 2022.

2. Nedjelja korizme

 ( Pačista)

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30   

Slatina              11:30

 

+ Dražen Topolovec

+Ivan Fotez

ŽUPNA

Glas Koncila

Dežurni ministranti: M. Rakitovac, D. Matančić, F. Pugar

Ovaj tjedan su kvatri, dani nemrsa i molitve

U utorak Križni put predmole žene, molim javiti se iza svetih misa za tekstove postaja.

Križni put u korizmi: utorak i petak u 18:00

Kod križnog puta sabiranje korizmenog dara za potrebite.

VjeronaukPrvopričesnici u petak u 16:00, a Krizmanici u 18 predmole Križni put, a u Senkovcu u subotu 10:30

Vjeronauk za 5,6 i 7 razred u četvrtak u 16:00 sati.

9.ožujka 2022. osma  srijeda devetnice sv. Josipu.