3.NEDJELJA DOŠAŠĆA – NEDJELJA CARITASA

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                         TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
11.prosinca 2022.

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

NEDJELJA CARITASA

 

Senkovac          06:00 + Veronika i Dragutin Pintarić
Slatina             08:00  

+ Anica Ciglar

 

Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

12.prosinca 2022.

Gospa Gvad.

 

Slatina              06:00

 

 

+ Zvonko Domić, Andrija, Mile i Anto Anušić
13. prosinca 2022.

Sv. Lucija d. i m.

 

Slatina            06:00

 

Za ozdravljenje

 

14. prosinca   2022.

Sv. Ivan od Križa

Slatina              06:00

 

+ Josip Pintarić

 

15.prosinca  2022.

Bl. Drinske mučenice

Slatina                06:00

 

+ Na nakanu

 

16.prosinca 2022.

svagdan

dan rođenja bl. Ivana Merza

Slatina               06:00

 

Na nakanu

 

17.prosinca  2022.

svagdan

 

Slatina               06:00   

 Grabić                16:00

Senkovac            16:00          

             

        

+ Kata i Josip Sopjanac

+ Za duše u čistilištu

+ Stjepan i Jalža Pugar

 

 

18. prosinca  2022.

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Senkovac           06:00

Slatina               08:00

 

Slatina              11:30   

 

 

 

 

 

+Marijan i Ob. Bolta i ob. Uremović

+ Sofija Tomljenović

 

ŽUPNA

 

 

 

 

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO, KALENDARI

Dežurni ministranti: D. Matančić i M. Rakitovac

Milostinja ide za Caritas

Sabiranje živežnih namirnica za potrebite od danas pa do četvrte nedjelje

Zornice u 06:00. Budimo revni!!!

Božićna ispovijed u našoj župi 17. 12. 2022.

U 16:00 ispovijed i sveta misa u Grabiću i Senkovcu

U 17:30 župna crkva