30.nedjelja kroz godinu

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
23.listopada 2022.

30. NEDJELJA KROZ GODINU

MISIJSKA NEDJELJA

 

Slatina             08:00 + Josip dlab
Senkovac       09:30  

+Martin Njegač

 

Slatina              11:30

 

 

ŽUPNA

 

 

24.listopada 2022.

 

 

 

Slatina              18:00

 

 

+ Nebojša i Ana Stoponja
25.listopada 2022.

Bl. Katarina Kot.

 

 

Slatina            18:00

 

+ Luka Bilić
26.listopada  2022.

Sv. Dimitrije m.

 

Slatina              18:00

 

+ Zvonimir Jagodić
27.listopada  2022.

svagdan

 

Slatina                18:00

 

+ Na nakanu
28.listopada 2022.

Sv. Šimun i Juda Tad.

 

Slatina               18:00

 

Na nakanu

 

22.listopada  2022.

Sv. Mihovil Rua m.

 

 

Slatina               08:00   

   

Grabić               18:00        

             

        

+ Ob. Bačak

 

+ Milan Benko

30.listopada 2022.

31. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30   

 

 

 

 

+ Ob. Veriga

+Jaga Lešković

ŽUPNA

 

 

 

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: D. Marošević, M. Marošević i D. Gebaj

Vjeronauk za Prvopričesnike u utorak u 12:00

Vjeronauk za krizmanike u petak u 16:00

 Listopadske pobožnosti!!!!

Današnja milostinja ide za potrebe Misija.

Prodaja kolača za misije.