5. KORIZMENA NEDJELJA – GLUHA

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                     PETA NEDJELJA KORIZME – GLUHA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
26.ožujka  2023.

5. NEDJELJA

KORIZE – GLUHA

 

Slatina               08:00 + Ob. Kajzer i Bočkaj
Senkovac           09:30 + Ob. Jug i Šantalab

 

Slatina              11:30

 

ŽUPNA ( Za zdravlje

 

 

27.ožujka 2023.

svagdan

 

 

Slatina              19:00

 

 

 

+ Marija i Josip Gumbarević i Kata Gernčir

 

28. ožujka  2023.

svagdan

 

Slatina            19:00

 

 

Križni put

+ Mira i Mario Grahovac

 

29.ožujka   2023.

svagdan

Slatina              08:00

 

Zahvalnica ( ob. Marić)

 

30.ožujka 2023

svagdan

 

Slatina                08:00

 

 

+ Ob. Marić i Pavlešić

 

31.ožujka  2022.

svagdan

Slatina               08:00

Križni put          19:00

 

+ Josip Sanković

KRIŽNI PUT

 

1.travnja  2022.

svagdan

Slatina           18:30

Grabić           17:15

Senkovac      17:15

 

             

        

+Ob. Šomođi, Rudolf, Ida i Ivica

+ Ivan,Ob.Gardilo i ob. Kućan

+Mario i Srečko Čmarec, ob. Barbir i Nada čuturić

 

 

2.travnja 2023.

Cvjetnica _ Nedjelja Muke Gospodnje

 

Senkovac         08 : 00

Slatina              10:00

+Franjo Šantalab

Župna

Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: I. Pavin, F. Bošnja, M. Šustić, I. Peazić

Vjeronauk: Prvopričesnici u utorak u 12:00

Krizmanici vjeronauk u utorak u 16:00

U Korizmi u svaki petak obavezan nemrs.

U Korizmi pobožnost Križnog puta svaki utorak i petak.

Sabiranje darova za siromahe kod pobožnosti Križnog puta.

Hodočašće u svetišta južne Italije od uskrsnog ponedjeljka do subote, javiti se u Župu sv. Josipa.

Od danas pa do petka sabiremo živežne namirnice za potrebite.

Žalosni petak, dan čišćenja pamćenja i molitva za mučenike.

Velika uskrsna ispovijed u subotu u našoj župi: Grabić i Senkovac u 17:15, a župna crkva u 18:15 priprava, a ispovijed u 18:30.

U ponedjeljak od 09:00 čišćenje cvijetnjaka oko crkva i parka. Molim žene da se odazovu.

U utorak u 13:00 košenje oko crkve, molim muškarce da se odazovu.

Maslinovi grančica će biti u crkvi.

Blagoslov grančica i sv. Misa na Cvijetnicu počinju u 10:00 sati kod vanjskog oltara, a potom ulazna procesija.

Djeca donijeti kutijice na Cvijetnicu i staviti pred križ u crkvi.