7.NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                       SEDMA  NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
20.veljače 2022.

7. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina            08:00 +Ana i Pero Held
Senkovac          09:30 + Silvestar i Mara Huđ i ob.
Slatina             11:30

 

 ŽUPNA 

 

 

21.veljače 2022.

Sv.Petar Damjeni

 Slatina              18:00

 

+Đuro i Julijana Lenardić
22.veljače 2022.

Katedra Sv. Petra

 

Slatina              18:00

 

+ Na nakanu ( Telišman)

 

23.veljače 2022.

Sv.Polikarp

Slatina                18:00

 

+ Franjo, Ljuba i Radoslav Pintarić

 

24.veljače  2022.

svagdan

Slatina                18:00

 

+Vili Kartus

Klanjanje Presvetom

25.veljače 2022.

svagdan

Slatina                18:00

 

 

+ Ob. Pejić

Biblijska grupa

 

19.veljače  2022.

svagdan

 

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

 

             

        

+ Za zdravlje jedne osobe

+ Na nakanu

27.veljače 2022.

8. Nedjelja kroz godinu

 

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30      

 Slatina              11:30

 

+ Anto Hamš

+ Izidor Vuglovečki

ŽUPNA

Glas Koncila

Dežurni ministranti: Jakovići: Noa, Fran, Matej i Luka

Vjeronauk krizmanici u petak u 16:00, a prvopričesnici u subotu u 10:00.

23.veljače 2022. šesta  srijeda devetnice sv. Josipu.