ČETVRTA NEDJELJA KORIZME (SREDOPOSNA)

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                       ČETVRTA NEDJELJA KORIZME (SREDOPOSNA)

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
27.ožujka 2022.

4.Nedjelja Korizme

(Sredoposna)

 

Slatina            08:00 +Ana i Jure Sertić
Senkovac          09:30 +Julijana i Grgo Mihovec
Slatina             11:30

 

 ŽUPNA  (+ Mira i Mario Grahovac)

 

 

28.ožujka 2022.

svagdan

 Slatina              19:00

 

+Ivan Benković i Josip Mrzljak
29.ožujka 2022.

svagdan

 

Slatina              19:00

 

Križni put

+ Antun Šipoš, Slavko st. i Slavko ml. Veg

 

30.ožujka 2022.

Svagdan

slatina              19:00

 

+ Anđa Lozo

 

31.ožujka  2022.

svagdan

Slatina                08:00

 

+Nikola i Anka Kopi

 

1.travnja 2022.

svagdan

Slatina               19:00

 

Križni put

+ Ruža Rozić

 

2.travnja  2022.

svagdan

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

 

             

        

+ Josip Sanković

Na nakanu

 

3.travnja 2022.

5. Nedjelja korizme

 ( Gluha)

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30     Slatina              11:30

 

+ Stjepan i Marija Pavlešić

+Ob. Bunić

ŽUPNA ( + Milena Kokorić)

Glas Koncila

Dežurni ministranti: M. Tomić, I. Pavin i M. Pejić

Križni put u korizmi: utorak i petak u 19:00

Kod križnog puta sabiranje korizmenog dara za potrebite.

Proba pjevanja velikog zbora za Sveti tjedan u srijedu u 19:00.

Krizmanici vjeronauk  u petak u 16:00

Vjeronauk za 5,6 i 7 razred u četvrtak u 16:00 sati.

Vjeronauk za Prvopričesnike u subotu u 10:00.