ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                        ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
31.siječnja  2021.

4. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                 08:00            + Nikola, Stoja i Marina Škiljić
Senkovac             09:30 + Stjepan i Jalža Pugar
Slatina                  11:30   ŽUPNA ( + Davor Blažević)
1.veljače 2021.

svagdan

Slatina                  08:00

 

+ Za duše u čistilištu ( Gojković)

 

2.veljače  2021.

Prikazanje Gospodinovo

Slatina                  08:00

Senkovac u        09:30

Slatina                18,00

+ Ivka Kraina i Anđa Trbara

Srečko i Mario Čmarec, i ob Barbir

Župna

3.veljače   2021.

Sv. Blaž

Slatina                  17:00

 

+ Mara i Andrija Vrbaslija i Žarko Lovrić

 

4.veljače 2021.

Sv. Veronika

Slatina                  18:00

 

Na čast sv. Anti (Zlatunić)

Klanjanje Presvetom Sakramentu

 

5. veljače  2021.

Sv. Agata d. i m.

Slatina                 08:00

 

Zahvalnica ( Gojković)
6.veljače 2021.

Sv. Pavao Miki

Slatina                  08:00 + Anica i Josip Tomašević
Grabić                  18,00 + Na nakanu
7.veljače   2021.

5. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00                +Ob. Vulić i Pavlović
Senkovac            09,30 + Ljudevit Srednoselac
Slatina                 11: 30 ŽUPNA

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo, kalendari

Dežurni ministranti: K. Jokoš, D. Gebaj i F. Sertić

3.02. u župi sv. Josipa devetnica sv. Josipu, prva pobožnost u 16:00 sati i misa, druga u 18:00 sati i misa. Mogućnost ispovijedi.

Danas 31.siječnja u 18,00 sati sastanak Župnog ekonomskog vijeća.

Na Svijećnicu u 11,30 sveta Misa u Grabiću.

BLAGOSLOV SVIJEĆA PRIJE SVAKE SVETE MISE NA SVIJEĆNICU

 U Senkovcu i Grabiću na Svijećnicu i blagoslov grla na kraju svete Mise.

U Župnoj crkvi blagoslov voća i grla na Blaževo na kraju sv. Mise.

Prvi petak

Vjeronauk u petak u 16,00 sati za Krizmanike