DUHOVI – PEDESETNICA

 

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                            DUHOVI – PEDESETNICA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
28.svibnja  2023.

DUHOVI – PEDESETNICA

 

Slatina         08:00            + Petar Grahovac
Senkovac       09:30 +Ob. Pugat, Stjepan i Jalža
Slatina         11:30  

ŽUPNA  

 

29.svibnja 2023.

Marija Majka Crkve

 

 

 

Slatina              19:00

 

 

 

+ Josip i Ob. Petrinjak i Ob. Mađarić

 

30. svibnja  2023.

Dan državnosti

 

Slatina            19:00

 

 

+ Mira  Rozić

Misa za Domovinu

 

31.svibnja   2023.

Pohođenje Marijino

Slatina              08:00

 

+ Nikola i Anka Kopi

 

1.lipnja   2023.

sSv. Justin

Slatina                19:00

 

 

+Mirko Štrbac

Klanjanje Presvetom Sakramentu

 

2.lipnja  2022.

svagdan

 

Slatina               19:00

 

+ Ob. Grgić; Mara i Ivan
3.lipnja  2022.

Sv. Karlo Lwanga m.

 

 

Slatina              08:00

Grabić               19:00

 

             

        

+ Mirko Ojkuć

+ Ivo Vincetić

 

4.lipnja 2023.

PRESVETO TROJSTVO

 

 

Slatina             08 : 00

Senkovac        09:30

Slatina             11:30

 

+ Stjepan Bartolović i štefica Barišić

+Ob. Uremović i Bolta

ŽUPNA

Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti:  F. Bošnjak i F. Pugar

Prvi petak