JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

         ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                      JEDANESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
18.lipnja  2023.

11.NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina         08:00            + Ivan, Julijana i Miško Kruljac
Senkovac       09:30 +Josip i Eva Pintarić, Nada i Marko Španić
Slatina         11:30  

ŽUPNA  (+ Pero Zlatunić)

 

19. lipnja 2023.

svagdan

 

 

 

Slatina              19:00

 

 

 

+ Ob. Đurdić

 

20.lipnja  2023.

svagdan

 

 

Slatina            19:00

 

Za duše u čistilištu ( Ilijević)
21.lipnja   2023.

Sv. Alojzije

Slatina              19:00

 

+ Mirko i Marion Strasser

 

22.lipnja   2023.

Dan osnutka naše Župe

 

Slatina                19:00

 

 

+ Božo Kričančić

 

23.lipnja  2022.

svagdan

 

Slatina               19:00

 

+ Vesna Medved
24.lipnja  2022.

Rođenje sv. Ivana Krstitelja

 

 

Slatina              08:00

Medinci              11:00

 

             

        

+ Borislav

Za sve žive i preminule iz sela

 

25.lipnja 2023.

12. NEDJELJA KROZ GODINU

 

 

 

Slatina             08 : 00

Senkovac        09:30

 

Slatina             11:30

 

 

 

+ Boro Hamš

+Marijan i Marija Grgić

 

 

ŽUPNA ( + Alen Tkalčević)

Glas Koncila,

Dežurni ministranti:  F. Ivoš i M. Rakitovac

22.6. Hodočašće zdravstvenih djelatnika u Voćin, sv. Misa u 11:00.

22.6. Dvadeset godina od proglašenja blaženim Ivana Merza i dan osnutka naše Župe. Sv. Misa u 19:00. Dođimo zahvaliti dobrom Bogu za osnutak naše Župe.

25.6. u Slatinskom Drenovcu sv. Misa u 18:00 sati za sve poginule u Drugom svjetskom ratu.

5.srpnja hodočašće pet župa koje slave dvadeset godina od osnutka u Požešku katedralu. Jedna je od njih i naša župa.

Sveta Misa u Katedrali u 18:30.

Prijavimo se da dostojno proslavimo svoj osnutak u zajedništvu s našim Biskupom.