NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – USKRS

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – USKRS

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
4.travnja  2021.

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova – USKRS

Slatina             08:00 + Anto i Aneta Raić i Ivana Vidović
Senkovac        09:30  + Ana i Ante Kožarić
Slatina            11:30          Župna
5.travnja  2021.

Vazmeni ponedjeljak

 Slatina             08:00

Grabić               09:30

Ivanbrijeg         12:00

Slatina               19:00

 

+ Dragutin Podobnik

+ Ivan i Barbara Boc

Na nakanu

Na nakanu

6.travnja 2021.

Vazmeni utorak

 

Slatina              08:00

Slatina              19:00

 

+ Milena Kokorić, sprovodna

Ana i Dragutin Derdić

 

7.travnja   2021.

Vazmena srijeda

Slatina                19:00

 

+ Antun Požega
8.travnja 2021.

Vazmeni četvrtak

Slatina                19:00

 

+Mato Vilček

 

9.travnja 2021.

Vazmeni petak

 

Slatina                19:00

 

+Mara i Tomo Kokorić
10.travnja  2021.

Vazmena subota

 

Slatin                  08: 00

Grabić                 19:00

        

+ Milan Jušić

+ Stjepan Benko; ob. Benko i Orač

11.travnja  2021.

DRUGA VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA MILOSRĐA BOŽJEG

 

Slatina                08:00 + Anica Ciglar
Senkovac            19:00 + Marija, Josip, Blaž i Bara Šantalab
Slatina                10:00 ŽUPNA ( PRVA PRIČEST)
       

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO

Dežurni ministranti: Jaković: Noa, Fran, Matej, Luka

Vjeronauk za Prvopričesnike: Utorak u 09:00. Podjela haljina za Prvopričesnike u ponedjeljak iza mise u 19:00.

Ispovijed Prvopričesnika i roditelja u subotu u 09:30

Devetnica Milosrdnom Isusu