TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

      ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
13.prosinca  2020.

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Senkovac           06:00            + Jaga Lešković
Slatina               08:00 +Franj Fickuš
Slatina                  11:30    Župna 
14.prosinca 2020.

Sv. Ivan od Križa

Slatina                  06:00

 

+ Stipo Parić

 

15.prosinca  2020.

Bl Jula Ivanišević i Drinske mućenice

Slatina                  06:00 + Josip Pintarić
16.prosinca   2020.

svagdan

Slatina                  06:00 + Dundović Slavko i Katica, Krizmanić Ivan i Ana
17.prosinca 2020.

Svagdan

Slatina                  06:00 + Josip i Kata Sopjanac

 

18.prosinca  2020.

svagdan

Slatina                 06:00

 

+ Slavica i Antun Venus, + ob. Venus i Lovreković

 

19.prosinca  2020.

svagdan

Slatina                  06:00 + Ivan Petar Jukić
Grabić                   16:00

Senkovac              16,00

 Na nakanu

+ Slava Matić 

20.prosinca   2020.

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Senkovac            06:00                Za duše u čistilištu
Slatina                 08:00 + Anica Ciglar
Slatina                 11: 30  Župna

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo, kalendari

Dežurni ministranti: A. i M. Rakitovac i ostali ministranti

Podsjećam na obavezu lukna.

Sakupljanje živežnih namirnica za potrebite do srijede

Ponedjeljak i četvrtak prilika za ispovijed kod nas u župnoj crkvi od 18 – 19. I klanjanje u tišini.

 

 

BOŽIĆNA ISPOVIJED U ŽUPI BL. IVANA MERZA SLATINA

 

 

  1. prosinca u 16:00 Grabić i sv. Misa

 

  1. prosinca u 1:00 Senkovac i sv. Misa

 

  1. prosinca 16:00 – 17,00  župna crkva – djeca

                         17:00 – 18:00 župna crkva odrasli

 

  1. prosinca 18:00 – !9:00 jedna grupa

                      19:00 – 20:00 druga grupa

 

Ispovijeda se svaki dan prije zornica i nedjeljom prije sv. Misa

 

Ispovijed u Župi Sv. Josipa: 20. prosinca 2020.

       Od 15 – 20 sati, svaki sat.