12. NEDJELJA KROZ GODINU

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
19.lipnja 2022.

12. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 + Boro Hamš
Senkovac           09:30 +Milan koščak i Ivan Strupar
Slatina              11:30

 

 

Župna ( + Alen Tkalčević)

 

 

20.lipnja 2022.

svagdan

Slatina              19:00

 

 + Ob. Figurek, Mihaljišin i Šumaher

 

21.lipnja 2022.

Sv. Alojzije

 

 

Slatina            19:00

 

+ Na čast Sv. Josipu
22.lipnja 2022.

svagdan

slatina              19:00

 

+ Na čast Gospi

 

23.lipnja  2022.

Sv. Ivan Krstitelj

 

Slatina                19:00

 

Na čast sv. Ivanu Krstitelju
24.lipnja 2022.

Presveto Srce ISUSOVO

 

 

Slatina               08:00

Medinci            11:00

 

+ Vesna Medved

Za žive i preminule iz sela

25.lipnja  2022.

Bezgrešno Srce Marijino

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

 

             

        

+ Franjo Koloman

+ Na nakanu

 

26. lipnja 2022.

13. nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

 

Slatina              11:30

 

 

 

+ Zahvala sv. Ivanu Krstitelju

+Silvestar i Julijana Juren, Krunoslav i Dalibor Blašković

ŽUPNA

 

 

 

Glas Koncila, Riječka Majka, Zajedništvo

Dežurni ministranti: D. Matančić, I. Pavin, F. Pugar

22.6. 2022. Hodočašće zdravstvenih djelatnika u Voćin

Ove godine svetkovina sv. Ivana Krstitelja slavi se 23. 6. radi svetkovine Presvetog Srca Isusova.

Sveta Misa u Medincima bit će ipak 24. 6. u 11:00.

Svetkovina Srca Isusova: kod nas jedna sv. Misa u župnoj crkvi, a u crkvi sv. Josipa svečana sv. Misa i procesija bit će u 18:30.

Jer je zavjetni dan grada Slatine procesija iz naše crkve krenut će prema crkvi sv. Josipa u 17:30.