13. NEDJELJA kroz godinu

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

             TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
26.lipnja 2022.

13. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 Zahvala sv. Ivanu Krstitelju
Senkovac           09:30 +Silvestar i Julijana Juren, Krunoslav i Dalibor Blašković
Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

27.lipnja 2022.

Sv. Ćiril jeruzalemski

Slatina              19:00

 

 + Na čast sv. Antunu

 

28.lipnja 2022.

Sv.Irenej

 

 

Slatina            19:00

 

+ Petar i Jaga Hodak
29.lipnja 2022.

Sv. Petar i Pavao ap.

slatina              08:00

 

+ Pavo Mareković i roditelji

 

30.lipnja  2022.

Sv. Rimski prvomučenici

 

Slatina                19:00

 

+ Marko Barišić
1.srpnja 2022.

svagdan

 

Slatina               19:00

 

+ Ivan i Marija Oreški

 

2.srpnja  2022.

svagdan  

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

 

             

        

+ Petar, Pavao i Ljubomir Hađina

+ Na nakanu

 

3.srpnja 2022.

14. nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30

 

 

 

+ Ob. Grbavac i Vukojević

+Ivan Kostanjevac

ŽUPNA

 

 

 

Glas Koncila, Riječka Majka, Zajedništvo

Dežurni ministranti: D. Matančić, F. Ivoš i N. Barišić

Svetkovina sv. Petra i Pavla u Čađavici