22. nedjelja kroz godinu

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
30.kolovoza  2020.

22. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00 + Davor Blažević
Senkovac          09:30 + Ivan, Izidor, Petar i Jana Fotez
Slatina               11:30    Župna  (+ Stjepan Matijević)
31. kolovoza 2020.

Gospa od suza

Slatina                08:00 + Vinko i Kata Blašković
1. rujna  2020.

svagdan

Slatina                08:00    Na čast sv. Antunu
2. rujna  2020.

svagdan

Slatina                08:00 + Ivan Jelenčić
3. rujna 2020.

Sv. Sv. Grgur Veliki

Slatina                08:00 + Mara i Tomo Kokorić
4. rujna 2020.

svagdan

Slatina                08:00 + Stjepan i Nada Meštrović
5. rujna  2020.

Sv. Majka Terezija

Slatina                08:00 + Ob. Juren i Vresk
Grabić                19:00    Na nakanu
6. rujna   2020.

23. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 + Stjepan i Marica Pavlešić
Senkovac         09:30 + Franjo i Bara i ob. Bunić
Slatina              11:30    Župna

 

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: M. Pejić, M. Tomić i I. Pavin

Prijava djece za vjeronauk

31. kolovoza kod Časnih cjelodnevno klanjanje

3. rujna sv. Misa u Mikleušu – spomen žrtava Četekovca u 18,00