23. nedjelja kroz godinu

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESETA I TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
6. rujna  2020.

23. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Stjepan i Marica Pavlešić
Senkovac             09:30 + Franjo, Bara i Ob. Bunić
Slatina                  11:30    Župna 
7. rujna 2020.

Sv. Marko Križ.

Slatina                  19:00

Markovo              11,00

+ Kata i Ivan Harijač

Za žive i preminule iz sela

8. rujna  2020.

Mala Gospa

Slatina                  08:00    Za blagoslov i zdravlje djece
9. rujna  2020.

svagdan

Slatina                  19:00 + Na čast B.D. Marije za obitelj
10. rujna 2020.

svagdan

Slatina                  19:00 + Katarina i Milan Tomičić

Kanjanje

11. rujna 2020.

svagdan

Slatina                  19:00 + Ivo Pajić

Biblijska grupa

12. rujna  2020.

Preslavno Ime Marijino

Slatina                  08:00 + Ob. Jozo Dunđer
Grabić                   19:00    Na čast sv. Expedita
13. rujna   2020.

24. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Franjo Fickuš
Markovo          09:30 + Dragutin Ratkajec
Slatina                  11:30    Župna ( Bela i Irena Tot)

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: A. Rakitovac i M. Rakitovac

Prijava djece za vjeronauk

Svetkovina Male Gospe – hodočašće u Voćin Sv. misa u 18,30

U srijedu iza sv. Mise sastanak Vjeroučitelja

U nedjelju 13. 9. Iza sv. Misa biramo novo Ekonomsko vijeće

U četvrtak u 14,00 košenje oko crkve.

Tečaj priprave za brak 5.- 9. listopada, 15. –  19. veljače 2021.

3.- 8. svibnja 2021.