24. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESETA I ČETVRTA  NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
13. rujna  2020.

24. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Franjo Fickuš
Markovo            09:30 + Dragutin Ratkajac
Slatina                  11:30    Župna  ( + Bela i Irena Tot)
14. rujna 2020.

Uzvišenje sv. Križa

Slatina                  19:00

 

+ Stipo Parić

 

15. rujna  2020.

Gospa Žalosna

Slatina                  19:00    +Terezija i Stjepan Kovač
16. rujna  2020.

Kornelije i Ciprijan

Slatina                  19:00 + Na čast sv. Josipu
17. rujna 2020.

svagdan

Slatina                  19:00 + Zlatica i Stjepan Kovačić

Klanjanje

18. rujna 2020.

svagdan

Slatina                  19:00 + Ante i Ana Raić

Biblijska grupa

19. rujna  2020.

svagdan

Slatina                  08:00 + Zdenko; Ivan i Ljubica Hrgić
Grabić                   19:00    Na nakanu
20. rujna   2020.

25. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Ivan i Stjepan Kovač
Senkovac        09:30 + Izidor Fotez
Slatina                  11:30    Župna ( + Branimir Manceta)

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: K. Jokoš, D. Gebaj i F. Sertić

Prijava djece za vjeronauk

U ponedjeljak iza sv. Mise sastanak Vjeroučitelja

Danas 13. 9. Iza sv. Misa biramo novo Ekonomsko vijeće

Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika u utorak iza sv. Mise

Roditeljski sastanak za roditelje Prvopričesnika u srijedu iz Mise

Tečaj priprave za brak 5.- 9. listopada, 15. –  19. veljače 2021.

3.- 8. svibnja 2021.