24. NEDJELJA KROZ GODINU

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
12.rujna  2021.

24. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Franjo Fickuš
Markovo      09:30 + Marko Virovac
 

Slatina              11:30

 

 ŽUPNA
13.rujna  2021.

Sv. Ivan Zlatousti

 

 Slatina              19:00

 

+ Katarina i Mile Tomičić
14.rujna 2021.

Uzvišenje sv. Križa

 

 

Slatina              19:00

 

+ Ana i Josip Jurić
15.rujna   2021.

Gospa žalosna

 

 

Slatina                08:00

 

+ Ana Rejman
16.rujna  2021.

Sv. Kornelije i Ciprijan

Slatina                19:00

 

+ Ob. Šarić

Klanjanje Presvetom Sakramentu

17.rujna 2021.

svagdan

Slatina                19:00

 

+ Mijo i Ivka Parlov

 

18.rujna  2021.

svagdan

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

             

        

+ Dubravko Meštrović

+ Ivan i Ruža Šušak

19.rujna 2021.

25. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Ivan i Terezija Kovač
Senkovac          09:30 + Magda i Stjepan Rešetar
Slatina               11:30  

 

Župna ( + Zdenko, Ljubica i Ivica Hrgić)

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: F. Pugar i F. Bošnjak

  1. 9. u petak, 8. razredi na ispovijed u 16,00.

18.9. u crkvi sv. Josipa susret prijatelja Malog Isusa,  Misa u 11:00.

Hodočašće u Mariju Bistricu 2. 10. 2021. Polazak u 05:00, cijena 100,00 kn.