25. NEDJELJA KROZ GODINU

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
19.rujna  2021.

25. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Ivan i Terezija Kovač
Senkovac     09:30 + Magda i Stjepan Rešetar
Slatina              11:30

 

 ŽUPNA (+ Zdenko, Ljubica i Ivica Hrgić)
20.rujna  2021.

Sv. Andrija Kim i Pavao m.

 

 Slatina              19:00

 

+ OB. Maračić
21.rujna 2021.

Sv. Matej ap.

 

 

Slatina              19:00

 

+ Ob. Belačić
22.rujna   2021.

svagdan

 

 

Slatina                19:00

 

+ Stipo, Anto i Marija Jurić
23.rujna  2021.

Sv. Pater Pio

Slatina                19:00

 

+ Josip i Marija Gumbarević

Klanjanje Presvetom Sakramentu

24.rujna 2021.

svagdan

Slatina                19:00

 

+ Ana Rejman

 

25.rujna  2021.

svagdan

 

 

 

Slatina                17:30

Grabić                19:00

             

        

+ Mijo Tomić

+ Milan Benko

26.rujna 2021.

25. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Irena i  Bela Tot
Senkovac          09:30 + Slavka i Antun Srednoselec i Ob. Mikulić
Slatina               11:30  

Župna ( +Zlata Kerkez)

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: M. Pejić i I. Pavin

Vjeronauk: 3. razred u srijedu u 16:00 sati, a 8. razred u petak u 16:00 sati.

Dan Biskupije 25. 09. 2021. U 9:30, počinje u Biskupiji, Pastoralna i ekonomska vijeća. Do srijede se prijaviti tko želi ići da osiguramo prijevoz.

  1. rujna 2021. Hodočasti se u Rijeku na grob službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Tko želi ići neka se prijavi u župu Sv. Josipa.

Marija Bistrica: 2. listopada. Polazak u 05:00 ispred župne crkve. Treba se prijaviti što prije.