26. NEDJELJA KROZ GODINU

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
26.rujna  2021.

26. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Irena i Bela Tot
Senkovac     09:30 + Slavka i Antun Srednoselac i Ob. Mikulić
 

Slatina              11:30

 

 ŽUPNA (+Zlata Kerkez)
27.rujna  2021.

Posveta Katedrale

 

Slatina              08:00

 

+ Tomo i Vlado Jurić
28.rujna 2021.

Sv. Vinko Paulski

 

 

Slatina              08:00

 

+ Đuro i Rozalija Bošnjak
29.rujna   2021.

Sv. Mihel, Gabrijel i Rafael

 

Slatina                19:00

 

+ Frano Maijanović
30.rujna  2021.

Sv. Jeronim

Slatina                08:00

 

+ Ob. Veriga

 

1.listopada 2021.

Sv. Terezija od Djeteta Isusa

Slatina                18:00

 

+ Luca, Marica i Mato Pavlović

 

2.listopada  2021.

Sv. Anđeli Čuvari

 

Slatina                

Grabić               

             

        

Hodočašće u Mariju Bistricu, nema misa u župi
3.listopada 2021.

27. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Frano Marijanović
Senkovac          09:30 + Pitinac Stjepan i Ivka, Matić Petar i Anđelka
Slatina               11:30  Župna ( +Ivan Mataković)

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: D. Gebaj, F. Sertić i D. Matančić

Pjevanje zbora mladih u utorak u 19:30.

Vjeronauk Krizmanika u petak u 16:00 sati

U petak počinju listopadske pobožnosti. Sv. Krunica u 17:20, sv. Misa u 18: sati

Hodočašće u Mariju Bistricu 2. listopada, polazak ispred župne crkve u 05:00 sati.

Košenje oko crkve u ponedjeljak u 13:00.

U crkvi sv. Josipa od 27. do 29. rujna je trodnevnica uoči dana preminuća službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić. Sam spomen smrti slavit će se 30. rujna.  Sv. Misa je svaku večer u 18:30.