27.NEDJELJA KROZ GODINU

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

       DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
3.listopada  2021.

27. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Frano Marijanović
Senkovac     09:30  

+ Pitinac Stjepan i Ivka, Matić Petar i Anđelka

 

Slatina              11:30

 

 ŽUPNA (+Ivan Mataković)
4.listopada  2021.

Sv. Franjo Asiški

 

Slatina              18:00

 

+ Ob. Pejić
5.listopada 2021.

Sv. Faustina Kowalska

 

 

Slatina              18:00

 

+ Na čast sv. Antunu
6.listopada   2021.

Sv. Bruno

 

 

Slatina                18:00

 

+ Ankica i Dragan Šabić
7.listopad  2021.

Kraljica sv. Krunice

Slatina                18:00

 

 

+ Ob. Bačak

Klanjanje Presvetom Sakramentu

 

8.listopada 2021.

svagdan

Slatina                18:00

 

 

+ Anita Šokac

Biblijska grupa

 

9.listopada  2021.

Sv. Dionizije

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

             

        

+Ana i Franjo Bišljeta i svi pok. iz Ob.

Na nakanu

10.listopada 2021.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina                08:00 + Terezija Kromek
Senkovac          09:30 +Mario i Srečko Čmarec i + Ob. Barbir
Slatina               11:30  Župna

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: D. Gebaj, F. Sertić i D. Matančić

Pjevanje zbora mladih u utorak u 19:30.

Prvopričesnici vjeronauk u srijedu u 16:00

Vjeronauk Krizmanika u petak u 16:00 sati

Listopadske pobožnosti. Sv. Krunica u 17:20, sv. Misa u 18: sati

  1. listopada u župnoj crkvi u 19:30 koncert u povodu Dana Mirka Kelemena.