28. NEDJELJA KROZ GODINU

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
10.listopada  2021.

28. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina             08:00 +Terezija Kromek
Senkovac     09:30 + Mario i Srečko Čmarec i Ob. Barbir
Slatina              11:30

 

 ŽUPNA
11.listopada  2021.

Sv. Ivan XXIII.

 Slatina              18:00

 

+ Svi pok. Ob. Bušljeta i Jergović
12.listopada 2021.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+ Marko i Anđa Jajčević
13.listopada   2021.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Za duše u čistilištu
14.listopad  2021.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Stipo Parić

Klanjanje Presvetom Sakramentu

 

15.listopada 2021.

Sv. Terezija Avilska

Slatina                18:00

 

+ Zahvalnica

Biblijska grupa

 

16.listopada  2021.

Sv. Marija Margarita

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

             

        

+Franjo i Ivka Zlatunić

Na nakanu

17.listopada 2021.

29. NEDJELJA KROZ GODINU

DAN ŽUPNOG KLEČANJA

 

Slatina                08:00 + Vinko Parlov
Ivanbrijeg       11:00 Župna
Slatina               18:00 + Janko i Terezija Eršetić

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO

Dežurni ministranti: M. Rakitovac, F. Ivoš i N. Barišić,

Pjevanje zbora mladih u utorak u 19:30.

  1. i 7. razred vjeronauk u srijedu u 16:00

Vjeronauk Krizmanika u petak u 16:00 sati

Listopadske pobožnosti. Sv. Krunica u 17:20, sv. Misa u 18: sati

Danas u župnoj crkvi u 19:30 koncert u povodu Dana Mirka Kelemena.

Vjeronauk u Senkovcu u subotu u 10:30.

U ponedjeljak iza sv. Mise sastanak Župnog pastoralnog vijeća.

Dan Župnog Klečanja, raspored na oglasnoj ploči.

Sv. Misa u Ivanbrijegu u nedjelju u 11:00.

 

          RASPORED KLANJANJA ZA 17. listopada 2021.

OD 09:00 – 10:00 ULIVA V. NAZORA

 

 
OD 10 – 11

 

ULICA BRAĆE RADIĆA  
11-12 KREMINA, M. TRNINE, M. LOVRAKA, T. MATIĆA, T. UJEVIĆA, DRŽIĆEVA  
12-13

 

LIPA, VOĆINSKA, I. B. MAŽURANIĆ, MARULIĆEVA

 

 

 
13 – 14

 

  ULICA MATIJE GUPCA  
14 – 15

 

PRERADOVIĆEVA, ŠENOINA,MATOŠEVA, GUNDULIĆEVA, KOZARČEVA  
15 – 16

 

DUBOKA DOLINA, PRIMORSKA, ĐALSKOG I MLINSKA  
16 – 17 KRALJA TOMISLAVA, TIJARDOVIĆEVA, TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA, CESARIĆEVA  
17- 18

 

PJEVAČI, PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE, MINISTRANTI, SENKOVAC I GRABIĆ, MARKOVO I MEDINCI  
18 SATI SVEĆANA SVETA MISA  

 

PRILIKA ZA SVETU ISPOVIJED OD 17 – 18 SATI