7. NEDJELJA USKRSA

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                 SEDMA USKRSNA NEDJELJA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
29.svibnja 2022.

7.Uskrsna nedjelja

 

Slatina             08:00 + Josip Petrinjak i Ob. Mađarić
Senkovac           09:30 +Ana i Ante Kožarić
Slatina              11:30

 

 

Slatina             16:00

 

Župna

 

 

Sv. Misa i Vjenčanje

 

30.svibnja 2022.

DAN DRŽAVNOSTI

Slatina              08:00

Slatina              19:00

 

 + Mijo Šarić

Misa za Domovinu

 

31.svibnja 2022.

Pohod B.D. Marije

 

 

Slatina            08:00

 

+ Mira Rozić
1.lipnja 2022.

Sv. Justin

slatina              19:00

 

Za duše u čistilištu

 

2.lipnja  2022.

 

Slatina                19:00

 

+ Jagica Štefčar i Ob. Davidović

Klanjanje Presvetom Sakramentu

3.lipnja 2022.

Sv. Karlo Lwanga

 

Slatina               19:00

 

+ Mirko Ojkić

Biblijska

4.lipnja  2022.

Sv. Kvirin sisački

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

 

             

        

+ Za duše u čistilištu

Za duše u čistilištu

 

5. lipnja 2022.

DUHOVI (PEDESETNICA)

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30

 

 

 

+ Vinko Rozić

+Marija i Josip Šantalab

ŽUPNA

 

 

 

Glas Koncila, Riječka Majka

Dežurni ministranti: D. Gebaj, I. Pavin i M. J. Javorović

Ispovijed Prvopričesnika u subotu u 09:00