DUHOVI – PEDESETNICA

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                       PEDESETNICA – DUHOVI

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
5.lipnja 2022.

PEDESETNICA – DUHOVI

 

Slatina             08:00 + Vinko Rozić
Senkovac           09:30 +Marija i Josip Šantalab
Slatina              11:30

 

Župna

 

 

6.lipnja 2022.

Majka Crkve

Slatina              19:00

 

 + Zlata Kerkez i Ob. Grahovac

 

7.lipnja 2022.

svagdan

 

Slatina            19:00

 

+ Anto, Franjo i Juro Kuprešak
8.lipnja 2022.

svagdan

slatina              19:00

 

Janko Dolčić

 

9.lipnja  2022.

svagdan

Slatina                19:00

 

+ Ob. Štimac: Ivka, Stjepan i Krešimir

Klanjanje Presvetom Sakramentu

10.lipnja 2022.

svagdan

 

Slatina               19:00

 

+ Ob. Parić i Bilobrk

Biblijska

11.lipnja  2022.

Sv. Barnaba ap.

 

 

Slatina                08:00

Grabić                19:00

 

             

        

+ Željko Ivančić

Za duše u čistilištu

 

12. lipnja 2022.

PRESVETO TROJSTVO

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30

 

 

 

+ Vlado Vukojević

+Ob. Juren i Pavlović

ŽUPNA

 

 

 

Glas Koncila, Riječka Majka

Dežurni ministranti: N. Barišić, D. Marošević i M. Marošević

Kvatreni tjedan. Hodočašće u Voći bolesnika 7. 6. 2022.