SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINOVA – BOŽIĆ

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINA ISUSA KRISTA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
25.prosinca 2022.

Svetkovina rođenja Gospodina Isusa Krista – BOŽIĆ

 

Slatina               08:00 + Marija Hamš
Senkovac           09:30 + Josip, Đuro i Bara Pugar

 

Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

26.prosinca 2022.

Sv. Stjepan đ. m.

 

 

Slatina              08:00

Grabić              09:30

 

Slatina 11:300

 

 

+ Ante Žunić

+Stjepan i Ob. Benko i + Stjepan i Ob. Orač

+ Marija Grahovac

27. prosinca 2022.

Sv. Ivan a. ev.

 

Slatina            18:00

 

+Ivan Kromek

Blagoslov pića

 

28. prosinca   2022.

Nevina dječica

Slatina              18:00

 

+ Ivan i Jurica Nuić

 

29.prosinca  2022.

Sv. Toma Beket

Slatina                18:00

 

+ Antun Oreški

 

30.prosinca 2022.

Sveta Obitelj

Slatina               18:00

 

+ Stjepan i Julka i ob. Moker

 

31.prosinca  2022.

Silvestar papa

Stara godina

 

Slatina              18:00

 

             

        

ZAHVALNICA

 

 

1.siječnja  2023.

BD Marija – Bogorodica

Nova godina

 

Slatina               08:00

Senkovac          09:30

 

Slatina              11:30   

 

 

 

 

 

Za sve bolesnike

+ Franjo Šantalab

 

ŽUPNA

 

 

 

 

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO, KALENDARI

Dežurni ministranti: prema rasporedu blagoslova, na Polnočki i prvi dan Božića svi

Na sv. Ivana a. u crkvi sv. Josipa Božićni koncert GPD   Zrinski u 19:300.

Za blagoslov obitelji: na stolu križ, svijeća, blagoslovljena voda. Zajednička molitva.

Djeca ovih dana donijeti kutijice na Jaslice

Poklon paketići malog Isusa.

Ručak za svećenika pri blagoslovu obitelji, molim prijaviti.

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI  2022/2023. GODINE

 

26. prosinca 2022. IVANBRIJEG 14:00 Noa nemet, :L. Jaković
27. prosinca 2022. Braće Radića (parni) 08:00 G. Marošević, M. Jaković
28. prosinca 2022. Braće Radića ( neparni) 08:00 D. Matančić, I. Peazić
29. prosinca 2022. V. Nazora (neparni)08:00 T. Hršak, J. Javorović
30. prosinca 2022. V.Nazora (parnni) 08:00 M. Rakitovac, B. Jakšić
31. prosinca 2022. D. Cesarića, T R. Boškovića  08,00 D. Marošević, F. Porga
2.siječnja 2023. M. Gupca (parni) F. Jaković i M. Ljubas
3. siječnja 2023. M. Gupca ( neparni) N. Jaković i Luka
4. siječnja 2023. Primorska, Đalskog, Mlinska Rakitovac A i M. Šustić
5. siječnja 2023. Kreminac I Držićeva

M. Trnine, V. Bukovca, M.Lovraka, T. Matića 08:00

F. Pugar i J. Javorović

N. Nemet, I. Pavin

6. siječnja 2023. M. Marulića 14,00

Tina Ujevića 14:00

Strossmayerova  14:00

F. Ivoš

M. Tomić

D. Gebaj, F. Bošnjak

7. siječnja 2023. Tijardovićeva K. Tomislava 08

Lipa  08:00

Kozarćeva, Gundulićeva, Matoševa, Šenoina i Preradovićeva 08:00

M. Tomić i B. Jakšić

 

Jaković N. D. Gebaj

Marošević G. i F. Bošnjak

8. siječnja 2023. Grabić   14:00

Senkovac  14:00

 
9. siječnja 2023. 

 

Slavonska,  08:00

M. Križevčanina, Domjanićeva

08:00 Voćinska i

I. B. Mažuranić

T.Hršak, M. Marošević

 

 

Pugar F. D. Marošević

 

9. siječnja 2023. 08:00 Medinci i Markovo8:00 F. Jaković i N. Barišić