BL. DJ. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA

 

 

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                BL. DJ. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
1.siječnja  2023.

Svetkovina rođenja Gospodina Isusa Krista – BOŽIĆ

 

Slatina               08:00 Za sve bolesnike
Senkovac           09:30  

+ Franjo Šantalab

 

Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

2.siječnja 2023.

Sv. Bazilije i Grgur

 

 

Slatina              18:00

 

 

 

+ Ivka i Petar Jurišić

 

3.siječnja  2023.

Ime Isusovo

 

Slatina            18:00

 

+Mara i Miško Drokan

 

4.siječnja   2023.

svagdan

Slatina              18:00

 

+ Ob. Keča i Vasiljević

 

5.siječnja  2023.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Mato, Jozo i Mara Vilček

 

6.siječnja 2022.

Bogojavljenje – Sv. Tri Kralja

Slatina               08:00

Senkovac          09:30

Slatina               11:30

 

+ Za ozdravljenje

+Dragutin Gajšek i Ob. Matijević

ŽUPNA

 

7.siječnja  2022.

Sv. Rajmund P.

Slatina              18:00

 

             

        

Ob. Juren

 

 

8.siječnja  2023.

Krštenje Gospodinovo

 

Slatina               08:00

 

Senkovac          09:30

 

Slatina              11:30

Grabić               14:00  

 

 

 

 

 

 

+Zvonko Klun, ob. Otočan i Ruđenini

+ Ana Stanković i rod. Kostanjevac

 

ŽUPNA

+ Anđe Tomić

 

 

 

 

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO, KALENDARI

Dežurni ministranti: prema rasporedu blagoslova,

Za blagoslov obitelji: na stolu križ, svijeća, blagoslovljena voda. Zajednička molitva.

Djeca ovih dana donijeti kutijice na Jaslice

Ručak za svećenika pri blagoslovu obitelji, molim prijaviti.

Blagoslov vode na Sv. Tri Kralja kod rane mise u Senkovcu kod mise, a u Grabiću 8. Siječnja.

Po novom taksovniku misna nakana  od Nove godine 7,00 E.

Lukno 20 eur,aa za samce 10 eur.

 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI  2022/2023. GODINE

 

26. prosinca 2022. IVANBRIJEG 14:00 Noa nemet, :L. Jaković
27. prosinca 2022. Braće Radića (parni) 08:00 G. Marošević, M. Jaković
28. prosinca 2022. Braće Radića ( neparni) 08:00 D. Matančić, I. Peazić
29. prosinca 2022. V. Nazora (neparni)08:00 T. Hršak, J. Javorović
30. prosinca 2022. V.Nazora (parnni) 08:00 M. Rakitovac, B. Jakšić
31. prosinca 2022. D. Cesarića, T R. Boškovića  08,00 D. Marošević, F. Porga
2.siječnja 2023. M. Gupca (parni) F. Jaković i M. Ljubas
3. siječnja 2023. M. Gupca ( neparni) N. Jaković i Luka
4. siječnja 2023. Primorska, Đalskog, Mlinska Rakitovac A i M. Šustić
5. siječnja 2023. Kreminac I Držićeva

M. Trnine, V. Bukovca, M.Lovraka, T. Matića 08:00

F. Pugar i J. Javorović

N. Nemet, I. Pavin

6. siječnja 2023. M. Marulića 14,00

Tina Ujevića 14:00

Strossmayerova  14:00

F. Ivoš

M. Tomić

D. Gebaj, F. Bošnjak

7. siječnja 2023. Tijardovićeva K. Tomislava 08

Lipa  08:00

Kozarćeva, Gundulićeva, Matoševa, Šenoina i Preradovićeva 08:00

M. Tomić i B. Jakšić

 

Jaković N. D. Gebaj

Marošević G. i F. Bošnjak

8. siječnja 2023. Grabić   14:00

Senkovac  14:00

 
9. siječnja 2023. 

 

Slavonska,  08:00

M. Križevčanina, Domjanićeva

08:00 Voćinska i

I. B. Mažuranić

T.Hršak, M. Marošević

 

 

Pugar F. D. Marošević

 

9. siječnja 2023. 08:00 Medinci i Markovo8:00 F. Jaković i N. Barišić