27. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
2.listopada 2022.

27. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 + Josip i Anica Tomašević
Senkovac       09:30  

+ Izidor Fotez

 

Slatina              11:30

 

 

 

ŽUPNA ( + Nikola Bilušić i Luca Kopačević)

 

 

3.listopada 2022.

svagdan

Slatina              18:00

 

 + Vjekoslav, Ivan i Marija Šarabok

 

4.listopada 2022.

Sv. Franjo Asiški

 

 

Slatina            18:00

 

+ Ob. Pejić
5.listopada  2022.

Sv. Faustina Kowalska

 

Slatina              18:00

 

+ Biserka Eršetić
6.listopada  2022.

Sv. Bruno

 

Slatina                18:00

 

+ Jula Zengić
7.listopada 2022.

Sv. Jeronim

 

Slatina               08:00

 

+Ivan, Zlatica i Mihovil Mihaljčić

 

8.listopada  2022.

svagdan

Slatina              

   

Grabić              

             

        

HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU

 

 

 

9.listopada 2022.

28. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

Slatina              11:30   

 

 

 

+ Ob. Kokorić

+Zahvalnica ob. Majer

ŽUPNA  (+ Anita Šokac)

 

 

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: M. Rakitovac i F. Ivoš

Vjeronauk za Krizmanike u petak u 16: 00

Hodočašće u Mariju Bistricu u subotu 8. listopada. Polazak ispred župne crkve u 05:00. Iz Senkovca  autobus polazi u 04:30.

U subotu 8. listopada u 19:30 u župnoj crkvi bl. Ivana Merza koncert u sklopu Kelemenovih dana.

 Listopadske pobožnosti!!!!

Tečaj priprave za brak od 10. do 14. listopada.