28. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                 DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
9.listopada 2022.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 + Ob. Kokorić
Senkovac       09:30  

Zahvalnica ob. Majer

 

Slatina              11:30

 

 

ŽUPNA ( + Anita Šokac)

 

 

10.listopada 2022.

svagdan

Slatina              18:00

 

 + Ob. Brnas, Pavleković i Straga

 

11.listopada 2022.

Sv. Ivan XXIII.

 

 

Slatina            18:00

 

+ Bela i Irena Tot
12.listopada  2022.

svagdan

Slatina              18:00

 

+ Kata i Dragan Magenhajm i Ana Škrobot
13.listopada  2022.

svagdan

 

Slatina                18:00

 

+ Minka
14.listopada 2022.

svagdan

 

Slatina               18:00

 

+Stipo Parić

 

15.listopada  2022.

Sveta Terezija Avi.

 

 

Slatina               18:00   

   

Grabić               16:00        

             

        

+ Ivan i Ana Filipović

 

Na nakanu

16.listopada 2022.

29. Nedjelja kroz godinu

 

 

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30

 

 

 

Slatina              11:30   

 

 

 

 

+ Pero i Jelka Klement

+Izidor i roditelji Vuglovrčki i Husnjak

 

 

ŽUPNA

 

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: M. Rakitovac i I. Pavin

Sv. Misa u Ivanbrijegu u nedjelju u 16:00.

Vjeronauk za Prvopričesnike u utorak u 12:00.

Za učenike od 5. – 7. razreda vjeronauk u četvrtak u 17:15

Krizmanici u petak u 17:15 doći na sv. Krunicu.

 Listopadske pobožnosti!!!!

Tečaj priprave za brak od 10. do 14. listopada.