27. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESETA I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
4.listopada  2020.

27. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Ob. Pejić
Senkovac       09:30 + Srečko i Mario Čmarec, Ana, josip i Tomo Barbir
Slatina                  11:30    Župna 
5. listopada 2020.

Sv. Faustina Kow.

Slatina                  18:00

 

Za sretno putovanje

 

6. listopada  2020.

Sv. Bruno

Slatina                  18:00 + Josip i Marija Gumbarević i Kata Gerenčir
7.listopada  2020.

Kraljica Krunice

Slatina                  18:00 + Angel Tomić, Roko i Tereza
8.listopada 2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Anita Šokac

Klanjanje

9.listopada 2020.

Sv. Dionizije

Slatina                 18:00

 

+ Alojz, Josipa, Anka i Josip Job

Biblijska grupa

10.listopada  2020.

svagdan

Slatina                  08:00 Za sretan put
Grabić                     
11.listopada   2020.

28. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Janko Eršetić
Senkovac            09:30 + Stjepan i Jalža Pugar i Marijan Bolta
Slatina                  11:30    Župna

Katolička štampa: Glas Koncila,

Dežurni ministranti: Jaković: Noa, Fran i Matej

Vjeronauk za Prvopričesnike u srijedu u 16,00 sati

Kolekta „Petrov novčić“

U nedjelju koncert u našoj crkvi u 19,30, katedralni zbor iz Varaždina.

Tečaj priprave za brak 0d 5. – 9. listopad u 19,30 u župi sv. Josipa