28. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESETA I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
11.listopada  2020.

28. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Janko Eršetić
Senkovac       09:30 +Stjepan i Jalža Pugar i Marijan Bolta
Slatina                  11:30    Župna 
12. listopada 2020.

svagdan

Slatina                  18:00

 

+ Petar i Ivka Jurišić

 

13. listopada  2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Marko i Manda Jurišić
14.listopada  2020.

Sv. Kalist p.

Slatina                  18:00 + Stipo Parić
15.listopada 2020.

Sv. Terezija Avilska

Slatina                  18:00 + Terezija Kromek

Klanjanje

16.listopada 2020.

Sv. Margareta Al.

Slatina                 18:00

 

+ Stjepan Hegediš – Pišta

Biblijska grupa

17.listopada  2020.

Sv. Ignacije Anto.

Dan župnog klečanja

Slatina                  08:00 Za blagoslov Božji
Slatina                  18,00  Zahvalnica ob. Majer 
18.listopada   2020.

29. Nedjelja kroz godinu

Sv. Luka ev.

 

Slatina                  08:00 Župna
Senkovac            09:30 + Ivan Cesarec, Stjepan i Franca
Slatina                  11:30   + Luka Bilić

Katolička štampa: Glas Koncila,

Dežurni ministranti: Jaković: Noa, Fran i Matej

Vjeronauk za Krizmanike u petak u 16,00 sati

Danas koncert u našoj crkvi u 19,30, katedralni zbor iz Varaždina.

Dan župnog klanjanja 17. 10. Prilika za ispovijed od 17,00 sati.

Sv. Mise u jutro u 08,00 i izlaganje Presvetog, a večernja u 18,00.

Raspored klanjanja na oglasnoj ploči. Ivanbrijeg 18.10. u 16,00.