29. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

DVADESETA I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
18.listopada  2020.

29. Nedjelja kroz godinu

Misijska nedjelja

 

Slatina                  08:00 + Ob. Kokorić
Senkovac             09:30 +Ivan, Stjepan i Franca  Cesarec
Slatina                  11:30    Župna  ( + Luka Bilić)
19. listopada 2020.

svagdan

Slatina                  18:00

 

+ Na čast Duhu Svetom

 

20. listopada  2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Za žive i preminule ob. Telišman
21.listopada  2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Gospi brze pomoći za ozdravljenje
22.listopada 2020.

Sv. Ivan Pavao II.

Slatina                  18:00 + Za duše u čistilištu

Klanjanje

23.listopada 2020.

Sv. Ivan Kapistran

Slatina                 18:00

 

+ Ob. Drokan

Biblijska grupa

24.listopada  2020.

svagdan

Slatina                  08:00 + Ester i dobročinitelji
Grabić                18:00  Na nakanu 
25.listopada   2020.

30. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 +Josip Dlab
Senkovac            09:30 + Petar, Jana i Ob. Fotez
Slatina                  11:30  Župna

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: Marošević: Gabrijel, Danijel i Mihael

Vjeronauk za Prvopričesnike u srijedu u 16,00 sati

Danas sv. Misa u Ivanbrijegu u 16,00 sati

U ponedjeljak 5. Razred na ispovijed u 16,30