30. NEDJELJA KROZ GODINU

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

 

DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE
25.listopada  2020.

30. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina                  08:00 + Josip Dlab
Senkovac             09:30 +Petar, Jana i Ob. Fotez
Slatina                  11:30    Župna 
26. listopada 2020.

Sv. Dimitrije m.

Slatina                  18:00

 

Na čast Sv. Duhu za ozdravljenje

 

27. listopada  2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Na nakanu
28.listopada  2020.

Sv. Šimun i Juda Tadej ap.

Slatina                  18:00 + Đuro i Rozalija Bošnjak
29.listopada 2020.

svagdan

Slatina                  18:00 + Vladimir Čapo

Klanjanje

30.listopada 2020.

svagdan

Slatina                 18:00

 

Za duše u čistilištu

Biblijska grupa

31.listopada  2020.

svagdan

Slatina                  08:00 + Stanko, Ana i Cvija Marić
Grabić                18:00  Na nakanu 
1.studeni   2020.

SVI SVETI

 

Slatina                  08:00 +Vinko Parlov
Senkovac            09:30 + Anka Pintarić
Slatina                 15: 00  Župna ( Na groblju)

Katolička štampa: Glas Koncila, Zajedništvo

Dežurni ministranti: Rakitovac A., i M.

Vjeronauk za Krizmanike u petak u 16:00 satiNa Sve Svete misa na groblju u 15,00 sati pred mrtvačnicom a poslije svete mise zajedničko odrješenje za sve preminule, neće biti pojedinačnog blagoslova grobova.

U Senkovcu iza svete mise zajedničko odrješenje na groblju.

U utorak košenje oko crkve u 13,00 sati.