3.NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA BOŽJE RIJEČI

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                  TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
23.siječnja 2022.

3. Nedjelja kroz godinu

Nedjelja Božje Riječi

 

Slatina            08:00 + Ob. Škiljić
Senkovac          09:30 + Srećko i Mario Čmarec, Ob. Barbir i Nada Čuturić
Slatina             11:30

 

 

       ŽUPNA

 

 

24.siječnja 2022.

Sv. Franjo Saleški

 

Slatina              18:00

 

+Ob. Figurek, Mihaljišin i Šumaher
25.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+ Josip Suton

 

26.siječnja 2022.

Sv. Timotej i Tit

 

Slatina                08:00

 

+ Mato Marković
27. siječnja 2022.

Anđela Merići

Slatina                18:00

 

+Za zdravlje jedne osobe Gospi sinj.

Klanjanje Presvetom

28.siječnja 2022.

Sv. Toma akvinski

Slatina                08:00

 

+ Ana Čupić

 

29.siječnja  2022.

svagdan

 

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

 

             

        

+ Ob. Škiljić i Marina Davidović

+ Petar i Pavao Hađina

30. siječnja 2022.

4. Nedjelja kroz godinu

 

 

 

 

 

Slatina              08:00

Senkovac         09:30        

Slatina              11:30

 

 

 +

 

 

+ Bara i Dragutin Vrbanec

+Stjepan Pintarić

 

Župna (+ Davor Blažević)

Glas Koncila

Dežurni ministranti: F. Pugar i D. Matanćić i F. Bošnjak

26.siječnja devetnica sv. Josipu u crkvi sv. Josipa, pobožnost počinje u 18:00. Prilika je za ispovijed.