ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                  ČETVRTA  NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
30.siječnja 2022.

4. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina            08:00 + Bara i Dragutin Vrbanec
Grabić            09:30 + Stjepan Pintarić
Slatina             11:30

 

 

ŽUPNA  (+ Davor Blažević)

 

 

31.siječnja 2022.

Sv. Ivan Bosko

 

Slatina              18:00

 

+Mile Balenović i Matija Matešković
1.veljače 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

Na nakanu

 

2.veljače 2022.

Prikazanje Gospodinovo

 

Slatina                08:00

Senkovac           09:30

Grabić                11:00

Slatina                18:00

 

+ Ljubomir i Anica Čavrag

+ Veronika i Dragutin Pintarić

+Ob. Franje Boronjek i Ob. Kožić

 Župna

3.veljače  2022.

Sv. Blaž

Slatina                18:00

 

+Marija i Josip Gumbarević  i  Kata Gerenčir

Klanjanje Presvetom

4.veljače 2022.

Sv. Veronika

Slatina                18:00

 

 

+ Ob. Tomičić i Filipović

Biblijska grupa

 

5.veljače  2022.

Sv. Agata

 

 

 

Slatina                08:00

 

             

        

+ Ana Sremec i Ob. Vorcinger

 

6.veljače 2022.

5. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

 

Senkovac         09:30         

 

Slatina              11:30

 

+ Zlatko, Slava i Slavko Šomođi i Marija Fosi Kući

+Josip i Ljuba Rešetar

 

 

Župna ( Za zdravlje jednog bolesnika

Glas Koncila

Dežurni ministranti: M. Pejić i F. Bošnjak

Na Svijećnicu prije sv. Misa blagoslov svijeća.

Svijeća ima u crkvi i donijet ću u kapelice.

Na sv. Blaže blagoslov grla u župnoj crkvi iza sv. Mise.

Vjeronauk krizmanici u petak u 16:00, a prvopričesnici u subotu u 10:00.

U Senkovcu u subotu u 11:00.

2.veljače 2022. Treća srijeda devetnice sv. Josipu