33. NEDJELJA KROZ GODINU

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
13.studeni 2022.

33. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Slatina             08:00 + Jelka, Ivana i Ivan Horvat, Jana Novak i Marko Rastija
Senkovac       09:30  

+Ivan i Ob. Cesarec

 

Slatina              11:30

 

 

ŽUPNA (+ Marija, Mato i Franjo Kiš)

 

 

14.studeni 2022.

Posveta crkve Bl. Ivana Merza

 

 

Slatina              18:00

 

 

 Za Župu
15.studeni 2022.

Sv. Nikola Tavelić

 

Slatina            18:00

 

+Zahvalnica ( Brnas)

 

16.studeni  2022.

svagdan

Slatina              18:00

 

+Simo i Bogumila Kristić

 

17.studeni  2022.

Sv. Elizabeta Ugarska

Grabić                 11:00

Slatina                18:00

 

Za žive i preminule iz sela

Mile i Katica Tomičić

Klanjanje Presvetom

18.studeni 2022.

Posveta bazilike sv. Petra i Pavla

 

Slatina               18:00

 

+ Josip i Dragica Hrgović

 

19.studeni  2022.

svagdan

 

 

Slatina               08:00   

   

 

Grabić                  

             

        

+ Karlo, Roza, Marko, Pavo i Mara Zetović

 

 

20.studeni 2022.

KRIST KRALJ

 

 

Slatina              08:00

Grabić        09:30

 

Slatina              11:30   

 

 

 

 

 

 

+ Anđela i Josip Prašnički

+ Helena konta 

 

ŽUPNA

 

 

 

 

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO

Danas u 19:30 u  Hrvatskom domu godišnji koncerp GPD Zrinski.

Dežurni ministranti: F. Pugar i D. Matančić

Godišnji spomen posvete naše župne crkve. Za nas svetkovina. Molim pjevače i ministrante i čitače da dođu, i svi vjernici.

Vjeronauk za krizmanike u petak u 16:00

Spomen VUKOVARA