KRIST KRALJ SVEGA STVORENOGA

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

KRIST KRALJ SVEGA STVORENOG

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
20.studeni 2022.

KRIST KRALJ SVEGA STVORENOG

 

Slatina             08:00 + Anđela i Josip Prašnički
Grabić              09:30  

+Helena Konta

 

Slatina              11:30

 

 

ŽUPNA

 

 

21.studeni 2022.

Prikazanje bl. D. Marije

 

 

Slatina              18:00

 

 

 Krista i Sarafin Kristić
22.studeni 2022.

Sv. Cecilija d. i m.

 

Slatina            18:00

 

Na nakanu za zdravlje

 

23..studeni  2022.

svagdan

Slatina              18:00

 

+Za zdravlje jedne osobe

 

24.studeni  2022.

Sv. Andrija Dung – Lac

Slatina                18:00

 

+ Stipo Parić

Klanjanje Presvetom

25..studeni 2022.

Sv. Katarina  d. m.

 

Slatina               18:00

 

+ Vinko i Kata Blašković

 

26.studeni  2022.

svagdan

 

Slatina               08:00   

 Grabić                18:00           

             

        

+ Mario i Mira Grahovac

+ Kata i Josip Čonka

 

 

27.studeni 2022.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Slatina              08:00

Senkovac         06:00

 

Slatina              11:30   

 

 

 

 

 

+Mara i Mato Tomić

+ Matija Lukačević, Josip i Ljuba Rešrtar

ŽUPNA(+ Marion Angelika Strasser

 

 

 

 

 

Glas Koncila, ZAJEDNIŠTVO, KALENDARI

Danas u 19:30 u  crkvi sv. Josipa koncert župnih zborova našeg dekanata

Dežurni ministranti: Jakovići: Fran, Matej i Luka

Prvopričesnici vjeronauk u utorak u 12:00

Vjeronau za 5. – 7. razred u četvrtak u 16:00

Vjeronauk za krizmanike u petak u 16:00

U nedjelju počinje Došašće.