Novosti

,

               ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 4.rujna 2022. 23. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Davor Blažević Senkovac           09:30   + Franca, Ivan i […]

,

          ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  SEDAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 24.srpnja 2022. 17. NEDJELJA KROZ GODINU   Slatina             08:00 + Ob. Hamš Senkovac           09:30 +Mada i Stjepan Rešetar Slatina              11:30     Župna […]

,

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        OSMA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 27.veljače 2022. 8. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 +Anto Hamš Senkovac          09:30 + Izidor Vuglovečki Slatina             11:30    ŽUPNA      28.veljače 2022. svagdan  Slatina              18:00   +Na nakanu (Telišman) 1.ožujka 2022. svagdan […]

,

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA              SVETA OBITELJ ISUSA MARIJE I JOSIPA DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 26.prosinca  2021. SVETA OBITELJ   Slatina            08:00 + Ante Žunić Grabić            09:30 + Stjepan i ob. Benko i Orač Slatina             11:30    Župna (+ Marija Grahovec)     27.prosinca  2021. Sv. Ivan ap. […]

,

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                 DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 8.kolovoza  2021. 19. NEDJELJA KROZ GODIN   Slatina             08:00 +Ivka i Anto Jurić Senkovac        09:30 + Marko, Nada i ob. Španić Slatina              11:30    ŽUPNA   9.kolovoza […]

,

       ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA               JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 13.lipnja  2021. 11. NEDJELJA KROZ GODIN Slatina             08:00 +Boro Hamš Senkovac        19:00  + Ob. Juren i Pavlović Slatina              11:30   Župna Blagoslov djece i ljiljana […]

,

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        PRESVETO TROJSTVO DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 30.svibnja  2021. Presveto Trojstvo   Slatina             08:00 + Zoran, Stanica i Tomislav Ilijević Senkovac        09:30  + Ob. Majer, Bosak i Škrlec Slatina              19:00   Župna ( + […]

,

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA ; Nedjelja Dobrog Pastira DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 25.travnja  2021. Četvrta Vazmena Nedjelja; Nedjelja Dobrog Pastira   Slatina             08:00 + Mara i Mato Tomić Senkovac        09:30  + Franjo i Magdalena i ob. Fotez i Marica Majhem Slatina        […]

,

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA             ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 20.prosinca  2020. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA   Senkovac           06:00            Za duše u čistilištu Slatina               08:00 +Anica Ciglar Slatina                  11:30    Župna  21.prosinca 2020. svagdan Slatina                  06:00   + Tomo, Vlado i Anto […]

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA   DANI MJESTO I VRIJEME MISNE NAKANE 6.prosinca  2020. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA   Senkovac           06:00            + Mara i ob. Vresk Slatina               08:00 +Mara i Mato Tomić Slatina                  11:30    Župna  7.prosinca 2020. Sv. Ambrozije b Slatina                  06:00   + Ob. Nađ i Veseli […]