DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                  DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
2.siječnja 2022.

Druga nedjelja po Božiću

 

Slatina            08:00 + Ana Filipović
Grabić            09:30 Župna
Slatina             11:30

 

 

 Za zdravlje

 

 

3.siječnja 2022.

Ime Isusovo

 

Slatina              18:00

 

+Ruža Raić
4.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+ Luca i Tomo Tomić

 

5.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina                18:00

 

+ Luca i Dragutin Vuk
6. siječnja 2022.

Bogojavljenje ( Tri Kralja)

Slatina                08:00

Senkovac          09:30

Slatina               11:30

 

+Ivan, Julijana i Miško Kruljac

+ Ljudevit Srednoselac

+ Ilija  Savić

 

7.siječnja 2022.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Zvonimir Klun

 

8.siječnja  2022.

Gospa brze pomoći

 

 

 

Slatina                18:00

 

             

        

Na čast sv. Anti

 

9. siječnja 2022.

Krštenje Gospodinovo

 

 

Slatina              08:00

Grabić               09:30

Slatina              11:30

 

+ Stipan Bunarkić

+Anđe i Pavo Tomić

Župna

Glas Koncila, Kalendari

Dežurni ministranti: Ministranti koji idu na blagoslov

6.siječnja prije rane mise blagoslov vode u župnoj crkvi, i u Senkovcu prije Mise.

U Grabiću blagoslov vode 9. siječnja prije mise

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI  2021/2022. GODINE

 

26. prosinca 2021. IVANBRIJEG 14:00 Matija Krmpotić
27. prosinca 2021. BRAĆE RADIĆA (PARNI) NOA NEMET
28. prosinca 2021. BRAĆE RADIĆA (NEPARNI) 08:00 GABRIJEL MAROŠEVIĆ
29. prosinca 2021. VLADIMIRA NAZORA (PARNI) 08:00 ADRIJAN RAKITOVAC
30. prosinca 2021. VLADIMIRA NAZORA (NEPARNI) 08:00 TIN HRŠAK
31. prosinca 2021. DOBRIŠE CESARIĆA, TRG BOŠKOVIĆEV  08,00 MARIJAN PEJIĆ
2.siječnja 2022. STROSMAYEROVA 14:00 FILIP COTA
3. siječnja 2022. Tijardovićeva i Kralja Tomislava  08:00 NOA JAKOVIĆ
4. siječnja 2022. SLAVONSKA I KRIŽEVČANINA  08,00 NOA NEMET
5. siječnja 2022. LIPA  08:00 MATIJA KRMPOTIĆ
6. siječnja 2022. MARKA MARULIĆA 14,00 FRAN JAKOVIĆ
7. siječnja 2022. MATIJE GUPCA (PARNI)08:00 NOA JAKOVIĆ
7. siječnja 2021. MATIJE GUPCA (NEPARNI)08:00 ADRIJAN RAKITOVAC
7. siječnja 2021. KOZARČEVA, GUNDULIĆEVA,MATOŠEVA, ŠENOINA, PRERADOVIĆEVA TIN HRŠAK
8. siječnja 2022. KREMINAC  08:00 DANIJEL MAROŠEVIĆ
8. siječnja 2022. M. TRNINE, T. MATIĆA, LOVRAKOVA,V. BUKOVCA NOA NEMET
8. siječnja 2021. PRIMORSKA, ĐALSKOG I MLINSKA  08:00 GABRIJEL MAROŠEVIĆ
9. siječnja 2022. GRABIĆ 14:00  
9. siječnja 2022. TINA UJEVIĆA 14:00 FILIP PUGAR
9. siječnja 2022. Ivane Brlić Mažuranić 14:00 DAMJAN MATANČIĆ

 

10. siječnja 2022. VOĆINSKA  08:00 MARKO TOMIĆ
10. siječnja 2022. MEDINCI MARKOVO  08,00 MATEO MARINKOVIĆ
10. siječnja 2022. SENKOVAC SEBASTIJAN MAJER

Pripraviti križ, svetu vodu i svijeću