KRŠTENJE GOSPODINOVO

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                  KRŠTENJE GOSPODINOVO

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
9.siječnja 2022.

Krštenje Gospodinovo

 

Slatina            08:00 + Stipan Bunarkić
Grabić            09:30 + Anđe i Pavo Tomić
Slatina             11:30

 

 

ŽUPNA

 

 

10.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+Zvonko Domić
11.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina              18:00

 

+ Ana Čupić

 

12.siječnja 2022.

svagdan

 

Slatina                18:00

 

+ Na čast Sv. Anti
13. siječnja 2022.

Sv. Hilarije

Slatina                18:00

 

+Ivan Škiljić

Klanjanje Presvetom

14.siječnja 2022.

svagdan

Slatina                18:00

 

+ Za sve pokojne ob. Šokac

Biblijska grupa

15.siječnja  2022.

Pavao Pustinjak

 

 

 

 

Slatina                08:00

Grabić                18:00

 

             

        

+ Mato, Jozo i Mara Vilček

Na nakanu

16. siječnja 2022.

2. Nedjelja kroz godinu

 

Slatina              08:00

 

Senkovac         09:30         

Slatina              11:30

 

 

+ Ob. Ivoš i Lubar

 

+Ob. Cesarec

 

Župna

 

Glas Koncila, Kalendari

Dežurni ministranti: Maroševići, Danijel i Mihael

Zahvala za dar pri blagoslovu obitelji