DUHOVI – PEDESETNICA

           ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                         DUHOVI – PEDESETNICA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
23.svibnja  2021.

Duhovi – Pedesetnica

 

Slatina             08:00 + Agata i Martin Dolčić
Senkovac        09:30  + Ob. Ban
Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

24.svibnja  2021.

Marija Majka Crkve

 

Grabić             09,30

Slatina              19:00

 

Na nakanu

Na čast Gospi

25. svibnja 2021.

svagdan

 

 

Slatina              19:00

 

+ Franjo Kolomaz
26. svibnja   2021.

Sv. Filip Neri

 

Slatina                19:00

 

+ Dragica i Ivo Kovačević
27. svibnja 2021.

svagdan

Slatina                19:00

 

 

+Josip Petrinjak Ob. Petrinjak i Mađarić

 

28.svibnja 2021.

svagdan

 

Slatina                08:00

 

Za blagoslov ob. ( Mrzljak)

 

29.svibnja  2021.

svagdan

Sv. Potvrda

Slatina               08: 00

Grabić               19,00

        

+ Ivan Benković i Josip Mrzljak

+ Ob. Kožić i Boronjek

 

30.svibnja  2021.

PRESVETO TROJSTVO

 

Slatina                08:00 + Zoran, Stanica i Tomislav Ilijević
Senkovac           09:30 + Ob. Majer, Bosak i Škrlec
Slatina                19:00  

ŽUPNA

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: Braća Jaković

Povrat krizmaničkih haljina u ponedjeljak od 17- 18 sati. Te u utorak iza svete mise.

U ponedjeljak u 20:00 sati koncert Baroknog ansambla