SEDMA VAZMENA NEDJELJA

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA

                     SEDMA VAZMENA NEDJELJA

DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE
16.svibnja  2021.

Sedma Vazmena Nedjelja;

 

Slatina             08:00 + Marko Matovina i Ob.
Senkovac        09:30  + Helena i Đuro Prašnjak i Iva
Slatina              11:30

 

 

Župna

 

 

17.svibnja  2021.

svagdan

 

Slatina              19:00

 

+ Radoslav Pintarić
18. svibnja 2021.

svagdan

 

 

Slatina              19:00

 

+ Nedjeljko Raić
19. svibnja   2021.

svagd

 

Slatina                19:00

 

+ Ivan Gardilo
20. svibnja 2021.

svagdan

Slatina                19:00

 

+Reza, Andrija, Jozo i Mato Faktor

 

21.svibnja 2021.

Sv. Matija ap.

 

Slatina                08:00

 

+ Anđa, Antun, Mijo i Vinko Vranić

 

22.svibnja  2021.

svagdan

Sv. Potvrda

Slatina               18: 00

       

+ Antun i Katarina Papa

 

23.svibnja  2021.

DUHOVI – PEDESETNICA

 

Slatina                08:00 + Agata i Martin Dolčić
Senkovac           09:30 + Ob. Ban
Slatina                11:30  

ŽUPNA

 

Glas Koncila,

Dežurni ministranti: M. Tomić i M. Pejić

Krizmanici vjeronauk u ponedjeljak i petak u 08:00

Devetnica Duhu Svetom

Podjela haljina sutra iza svete Mise.

Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja u četvrtak u 20:00.