Ivan Jušić

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        PRVA NEDJELJA KORIZME ( ČISTA) DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 6.ožujka 2022. 1.Nedjelja Korizme (Čista)   Slatina            08:00 +Marija i Josip Matovina Senkovac          09:30 + Stjepan i Jalža Pugar i Marijan Bolta Slatina             11:30    ŽUPNA      7.ožujka 2022. svagdan    Slatina              […]

,

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        OSMA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 27.veljače 2022. 8. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 +Anto Hamš Senkovac          09:30 + Izidor Vuglovečki Slatina             11:30    ŽUPNA      28.veljače 2022. svagdan  Slatina              18:00   +Na nakanu (Telišman) 1.ožujka 2022. svagdan […]

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                        SEDMA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 20.veljače 2022. 7. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 +Ana i Pero Held Senkovac          09:30 + Silvestar i Mara Huđ i ob. Slatina             11:30    ŽUPNA      21.veljače 2022. Sv.Petar Damjeni  Slatina              18:00   […]

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                  ŠESTA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 13.veljače 2022. 6. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 + Zdravko Juren Senkovac          09:30 + Andrija Fotez Slatina             11:30    ŽUPNA      14.veljače 2022. Sv. Valentin  Slatina              18:00   +Slavko, Stjepan i Josipa […]

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                   PETA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 6.veljače 2022. 5. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 + Zvonko, Slavai Slavko Šomođi i Marija Fosi Kući Grabić            09:30 + Josip i Ljuba Rešetar Slatina             11:30    ŽUPNA  ( Za zdravlje jednog bolesnika) […]

     ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                   ČETVRTA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 30.siječnja 2022. 4. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 + Bara i Dragutin Vrbanec Grabić            09:30 + Stjepan Pintarić Slatina             11:30     ŽUPNA  (+ Davor Blažević)     31.siječnja 2022. Sv. Ivan Bosko […]

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                   TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 23.siječnja 2022. 3. Nedjelja kroz godinu Nedjelja Božje Riječi   Slatina            08:00 + Ob. Škiljić Senkovac          09:30 + Srećko i Mario Čmarec, Ob. Barbir i Nada Čuturić Slatina             11:30     […]

      ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                    DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 16.siječnja 2022. 2. Nedjelja kroz godinu   Slatina            08:00 + Ob. Ivoš i Lubar Grabić            09:30 + Ob. Cesarec Slatina             11:30     ŽUPNA     17.siječnja 2022. Sv. Antun opat   […]

ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                   KRŠTENJE GOSPODINOVO DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 9.siječnja 2022. Krštenje Gospodinovo   Slatina            08:00 + Stipan Bunarkić Grabić            09:30 + Anđe i Pavo Tomić Slatina             11:30     ŽUPNA     10.siječnja 2022. svagdan   Slatina              18:00   +Zvonko Domić 11.siječnja 2022. svagdan   […]

 ŽUPNI OGLASI ŽUPE BL. IVANA MERZA  – SLATINA                   DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU DANI MJESTO I VRIJEME          MISNE NAKANE 2.siječnja 2022. Druga nedjelja po Božiću   Slatina            08:00 + Ana Filipović Grabić            09:30 Župna Slatina             11:30      Za zdravlje     3.siječnja 2022. Ime Isusovo   Slatina              18:00   +Ruža Raić 4.siječnja 2022. […]